www.iran-nabard.com

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸ اوت ۲۰۱۸

فراسوی خبر .... پنجشنبه ۲۵ مرداد

کنوانسیون حقوقی دریای خزر و حکومت در حال سقوط

زینت میرهاشمی

در شرایطی که مردم با حرکتهای اعتراضی و شعارهای خود عملکردها و سیاستهای حکومت را به چالش گرفته اند، امضای کنوانسیونهایی که به منافع ملی مردم ایران مربوط می شود، از طرف این حکومت علیه مردم خواهد بود. باج دادن و هزینه کردن انبوه برای یارگیری از دولتمردان و سیاستمداران خارجی از جمله راهکارهای رژیم ولایت فقیه طی 4 دهه برای جلوگیری از ایزوله شدن در سطح جهانی، برای مانع شدن از محکومیتهای جهانی در نهادهای بین المللی در زمینه حقوق بشر و در یک کلام برای امنیت نظام و نه منافع مردم ایران، بوده است.
...(ادامه)

رئیس "گروه اقدام ایران": آمریکا آماده تحریم کشورهای خریدار نفت ایران است
2018 08 17 06:45

رضا انتصاری، سومین مدیر وب سایت درویشان به زندان، شلاق و تبعید محکوم شد
2018 08 17 06:39

پاسدار زارعی: انصارالله به زودی سیستم دفاعی هوایی‌اش را فعال می‌کند
2018 08 17 06:18

آمریکا فرستاده ویژه‌ای را برای هماهنگی تحریم‌ها علیه ایران تعیین کرد
2018 08 17 05:53

مرکز آمار ترکیه: ایرانی‌ها سومین خریداران املاک در ترکیه هستند
2018 08 17 05:42