www.iran-nabard.com

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹ آگوست ۲۰۱۷

فراسوی خبر شنبه .... ۲۸ مرداد

صدای رضا شهابی و زندانیان سیاسی رجایی شهر هستیم

زینت میرهاشمی

شمار زندانیان سیاسی در یک کشور، میزان استبداد در آن را نشان می دهد. تحمیل شرایط غیر انسانی همراه با شکنجه و آزار زندانیان سیاسی، خشونت یک حکومت را بر جسته می کند. شمار بالای زندانیان سیاسی و افزایش خشونت، قدرتنمایی استبداد حاکم برای مَهار حق طلبی را نشان می دهد. مقاومت و شجاعت زندانیان سیاسی نقش مهمی در ضربه زدن به قدرتنمایی حاکم ظالم و تداوم مبارزه دارد. ...(ادامه)

نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل: سفیر آمریکا اظهارات روحانی را تحریف کرد
2017 08 19 04:58


2017 08 19 04:44

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور درحمایت از مطالبات بازنشستگان
2017 08 18 19:47

فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل از گزارش های مربوط به بازگشت اجباری رضا شهابی به پشت میله های زندان سخت نگران است
2017 08 18 19:46

نماينده خامنه اي: عراق و شام و مديترانه خارج از مرزهاي ما نيست
2017 08 18 19:43

احمد خاتمی در نماز جمعه: اپوزیسیون دولت بودن در جمهوری اسلامی جایی ندارد
2017 08 18 08:51

اعتصاب غذای رضا شهابی؛ کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری او
2017 08 18 08:46

دانشگاه پرینستون: درخواست تجدید نظر آمریکایی زندانی در ایران رد شد
2017 08 18 08:44

تقی کروبی: پایان اعتصاب غذا/ دولت برای برای عملی کردن مطالبات مهدی کروبی تضمین داد
2017 08 18 08:41

وزیر سابق اطلاعات: سیا یک تیم ۵۰۰ نفره را برای تجزیه و تحلیل مراسم اربعین اعزام کرد
2017 08 18 06:10