ترازنامه یک سال جنبش دانشجویی
از اول آذر ۱۳۹۸ تا اول آذر ۱۳۹۹


در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند
ترازنامه یک سال جنبش دانشجویی
از اول آذر ۱۳۹۸ تا اول آذر ۱۳۹۹
گردآوری و تنظیم : کامران عالمی نژاد
از اول آذر ١٣٩٨ تا اول آذر ١٣٩٩،رويدادهاي گوناكوني در كشور رخ داد. رژيم جمهوري اسلامي با آگاهي كامل نسبت به انتشار ويروس مرگبار كرونا هيچ كار عملي جدي در جهت كنترل آن انجام نداد و عملاً باعث پاندمي سراسريشد. اين وضعيت بحراني كه سبب جانباختن دستكم ١٧٥هزار نفر شده، بسياري از اعتراضات را تحت الشعاع خود قرار داده است. دانشجويان تقريبا بعد از تعطيلات نوروزي به دانشگاه باز نگشته اند و به صورت نيم بند از طريق اينترنت، كلاسهاي خود را دنبال مي كنند. اعتراضات دانشجويي نسبت به سالهاي گذشته كاهش قابل دركيداشته است. با اينحال دانشجويان كشور در هر فرصتي يا به صورت حضوري و يا به شكل مجازي، به تجاري و طبقاتي شدن آموزش عالي و شرايط پادگاني دانشگاهها همراه با ساير اقشار جامعه دليرانه مبارزه و مقاومت كرده اند.
اين مجموعه، ترازنامه دستكم ٦٧حركت اعتراضي دانشجويان سر بلند كشور است كه به مناسبت روز دانشجو و در گراميداشت ياد و نام شهداي ١٦ آذر ١٣٣٢، زنده يادان احمد قندچي، مهدي شريعت رضوي و مصطفي بزرگ نيا و تمامي شهداي جنبش دانشجويي و دانشجوياني كه در مبارزه با ويروس كرونا جانشان را از دست داده اند منتشر مي شود.
شنبه ١٥ آذر١٣٩٩ ـ ٥ دسامبر٢٠٢٠

http://www.iran-nabard.com/BILLAN_DANESHJOUI/bilan%20jonbesh%20daneshjpi%2016%20azar%201399.pdf