معوقات مزدی کارگران کارخانه نئوپان خلخال

خبرگزاری هرانا
کارگران کارخانه نئوپان خلخال در استان اردبیل، از معوقات مزدی ۳ ماهه و پاداش پایان سال خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، کارگران کارخانه نئوپان خلخال در استان اردبیل، از معوقات مزدی خود خبر دادند.

علیرضا خلیلی، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلخال در جلسه کمیسیون کارگری خلخال مدعی شد: “با اقدامات صورت گرفته مشکل ۲ ماه حقوق معوقه و پاداش عیدی کارگران کارخانه نئوپان این شهرستان با توجه به قول مسوولان این واحد صنعتی در جلسه امروز کمیسیون کارگری خلخال با تزریق سرمایه در گردش بزودی مرتفع خواهد شد”.

در حالی که رئیس اداره کار خلخال مدعی تعویق ۲ ماه حقوق و پاداش پایان سال کارگران کارخانه نئوپان است که کارگران این کارخانه ۳ ماه است حقوقی دریافت نکرده اند.