معوقات مزدی کارکنان بیمارستان سینا‌ در شهرستان کارون و مرکز بهداشت حمیدیه

خبرگزاری هرانا7
امروز دوشنبه ۵ اسفند ماه، کارکنان بیمارستان سینا در شهرستان کارون و مرکز بهداشت حمیدیه از عدم پرداخت ۸ ماه دستمزد خود خبر دادند.

آنها گفته‌اند “بیش از ۸ ماه است دستمزدشان پرداخت نشده و ناچار شده‌اند از هزینه شخصی، بیمه خود را پرداخت کنند”.

این کارکنان که عمدتا در بخش‌های اداری‌ بیمارستان سینا و‌ مرکز بهداشت حمیدیه مشغول به کار هستند، زیر نظر پیمانکار فعالیت می‌کنند و پیمانکار به آنها گفته است دانشگاه علوم‌ پزشکی اهواز به عنوان کارفرما مطالبات ماه‌های گذشته را پرداخت نکرده است.