معوقات کارانه پرستاران بیمارستان‌های دولتی به ۱۰ تا ۱۴ ماه رسیده است

رادیوزمانه
در ادامه اعتراضات صنفی پرستاران در ایران، شماری از آنان در پاسخ به پیام تبریک وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار اقدامات عملی وزارتخانه برای حمایت از پرستان شدند.

پرستاران معترض به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفتند که معوقات کارانه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بسیاری از استان‌ها به ۱۰ تا ۱۴ ماه رسیده است و آنها هنوز مطالبات اضافه‌کاری خود را دریافت نکرده‌اند.

آنها همچنین از انفعال وزارت بهداشت برای اجرای مصوبه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری انتقاد کردند و خواستار «لغو کاهش سهمیه استخدامی پرستاران» شدند.

پرستاران پیش از این نیز در نامه‌ای سرگشاده اعلام کرده بودند که در مراسم نمایشی روز پرستار شرکت نمی‌کنند.