کارگران حمل آرد از حداقل‌های قانونی هم محرومند

ایلنا
اکثر کارگرانی که در بخش توزیع و پخش آرد فعالیت دارند، مسن هستند. مقدار دستمزدی که این کارگران برای تخلیه یک کیسه آرد می‌گیرند حدود ۱۰۰ تومان است و درآمد ماهانه آنها به تعداد کیسه‌هایی که تخلیه می‌کنند، بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان قزوین از محرومیت بخش عمده‌ای از کارگران شاغل در بخش توزیع آرد خبر داد. این کارگران از عمده مزایای قانون کار ازجمله دریافت حداقل دستمزد شورای عالی کار محرومند.

محمد امانی با اعلام این مطلب گفت: به‌رغم اینکه کارگران پخش و توزیع آرد در شهرها و روستاهای سراسر کشور ازجمله قزوین فعالیت شغلی دارند اما این قشر از محرومترین اقشار جامعه کارگری هستند که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات کارگران پخش و توزیع آرد در اندازه حداقل‌های قانونی کار باقیمانده است، افزود: باید نظارت صنفی کافی بر فعالیت این نوع کارگران صورت گیرد.

به گفته این فعال کارگری، سالهاست این کارگران با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل قانون کار، مشغول جابجایی وحمل آرد در کارخانه‌های آرد و مراکز توزیع آن در نانوایی‌ها هستند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی کارگران پخش و توزیع آرد در جهت تامین امنیت شغلی، افزود: این امر باید با کمک و حمایت وزارت کار و نهادهای مرتبط دیگر صورت گیرد.

وی افزود: سامان دادن به فعالیت‌های کارگران صنوف مختلف همانند کارگران توزیع آرد که تعدادشان هم کم نیست، یکی از اقدامات مهمی است که نهادهای مرتبط باید آن را در اولویت کاری خود قرار دهند و پیمانکاران حمل آرد نیز باید مکلف شوند نیروی کاری‌خود را تامین مالی و بیمه‌ای کنند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان قزوین افزود: متاسفانه این مسئله تنها به یک استان مربوط نمی‌شود و سایر کارگران توزیع و پخش آرد در کشور نیز با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. درحال حاضر کارخانه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری توزیع آرد این کارگران را با کمترین قیمت و پایین‌تر از مزد قانونی و بدون قرارداد به کار می‌گیرند.

امانی با بیان اینکه اکثر کارگرانی که در این حوزه فعالیت دارند، مسن هستند، افزود: مقدار دستمزدی که این کارگران برای تخلیه یک کیسه آرد می‌گیرند، حدود ۱۰۰ تومان است و درآمد ماهانه آنها به تعداد کیسه‌هایی که تخلیه می‌کنند، بستگی دارد.

وی در پایان لزوم ساماندهی کارگران بخش و توزیع آرد را در راستای تامین «امنیت شغلی و معیشت» آنان ضرروری دانست.