خاتمه اعتراض صنفیِ کارگران پارس جنوبی با وعده پرداخت معوقات

ایسلنا
دومین روز از تجمع کارگران فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی با وعده مسئولان مبنی بر پرداخت معوقات خاتمه یافت.

امروز کارگران پیمانکاری فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی واقع در کنگان، برای دومین روز متوالی دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم، مسئولان شرکت پیمانکاری با حضور در جمع معترضان به آن‌ها وعده دادند که معوقات مزدی را به زودی پرداخت می‌کنند.

در ‌‌نهایت، پس از ساعتی مذاکره، کارگران تصمیم گرفتند به تجمع خود خاتمه بدهند و به سر کار بازگردند.

کارگران پیمانکاریِ کنگان که دو روز است به قصد اعتراض، تجمع برگزار می‌کنند، می‌گویند: برخی از ما از شهریور ماه دستمزد نگرفته‌ایم؛ در این شرایط هیچ انگیزه‌ای برای ادامه کار نداریم؛ امیدواریم این بار نیز مثل دفعه‌های قبل نباشد و وعده‌ها به نتیجه برسد.