کارگران فولاد ارومیه مقابل استانداری دست به اعتراض زدند

ایلنا
کارگران گروه صنعتی فولاد ارومیه به وضعیت کار و حقوق خود معترض بوده و در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند.

ظهر امروز کارگران گروه صنعتی فولاد ارومیه به وضعیت کار و حقوق خود معترض بوده و در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند.

برای دومین بار در چند هفته اخیر استانداری آذربایجان غربی امروز محل دادخواهی و اعتراض این کارگران بود.

اخراج کارکنان، حقوق معوقه و بیمه عمده‌ترین مشکلات مطرح شده توسط کارگران به شمار می‌رود.