معوقات مزدی کارگران طرح ۴۶ هزارهکتاری سیستان

ایلنا
کارگران فاز یک خط لوله انتقال آب طرح ۴۶ هزار هکتاری سیستان، چندین ماه معوقات مزدی دارند. فرمانداری زابل و فرمانداری زهک در این رابطه اظهار بی‌اطلاعی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد کارگران فاز یک خط لوله انتقال آب در طرح ۴۶ هزار هکتاری سیستان، در ماه‌های گذشته پرداخت نشده‌است.

تعدادی از این کارگران تا ۴ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

این کارگران علاوه بر معوقات مزدی از شرایط شغلی خود نیز انتقاد دارند و می‌گویند: ساعت کار ثابتی نداریم؛ برایمان اضافه کار هم در نظر نمی‌گیرند؛ خیلی وقت‌ها جمعه‌ها هم مجبوریم کار کنیم.

تماس خبرنگار ایلنا در ارتباط با شرایط شغلی این کارگران با دفتر فرمانداری زابل و همچنین فرمانداری زهک در استان سیستان بلوچستان تا کنون به نتیجه نرسیده است. مسئول دفتر فرمانداری زابل از علت این دیرکرد اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: بایستی با مسئولان پروژه تماس گرفته شود تا علت تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران مشخص شود.