ادامه اعتراضات در بخش خصوصی مخابرات مشهد

ایلنا، ۳ تیر
اعتراضات کارکنان بخش خصوصی مشهد برای چندمین روز متوالی ادامه دارد.

اعتراضات کارکنان بخش خصوصی مشهد که سه شنبه هفته گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

تجمع‌کنندگان می‌گویند امروز (شنبه/ سوم تیر) نیز حاضر نیستیم سرِ کار حاضر شویم.

حاضران در تجمع می‌گویند: ما جمعی از پرسنل شرکتی مخابرات ایران هستیم، به دلیل اینکه بعد از گذشت حدود هشت سال از خصوصی سازی مخابرات و با وجود اینکه اجرای صریح قانون اساسی را بارها از مخابرات خواستار شدیم، هنوز شاهد قانون گریزی مخابرات بوده و هستیم و این تا جایی رسیده که حتی ما را جزء نیروی مخابرات ندانسته و میگویند نیروی پیمانکار هستیم!

یکی از معترضان می‌گوید: میخواهیم قبل از آن که فاجعه‌ای رخ بدهد و تعامل سخت شود، مسئولان حرفهای ما را بشنوند و خواسته‌هایمان را نادیده نگیرند.