محور سوادکوه با اعتصاب کارگران مسدود شد

خبرگزاری فارس
محور سوادکوه در شهر زیراب با اعتصاب کارگران البرز مرکزی بسته شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان سوادکوه، محور سوادکوه در شهر زیراب با اعتصاب کارگران البرز مرکزی مسدود شد.

به دلیل مطالبات گذشته کارگران البرز مرکزی سوادکوه و پیشنهاد شرکت سامان به شرکت‌های پیمانکار با قیمتی که به گفته پیمانکاران صرفه اقتصادی ندارد و به کارگران بیان شد که با این وضعیت نمی‌توانند کار کنند.

در حال حاضر کارگران البرز مرکزی در میدان شهر زیراب اجازه عبور و مرور خودروها به سمت قائم‌شهر را نمی‌دهند.