انتظار ۱۳ کارگر بازمانده کاشی گیلانا برای بازنشستگی

ایلنا
۱۳ کارگر باسابقه که هم اکنون تنها بازماندگان کارخانه تعطیل شده کاشی گیلانا‌ محسوب می‌‌شوند به دلیل نا‌امیدی در یافتن شغل مناسب خواستار تسهیل شرایط بازنشستگی خود شدند.

منابع کارگری ایلنا در کاشی گیلانا می‌گویند از مجموع کارگران شاغل در کارخانه کاشی‌سازی گسلانا تنها ۱۳ نفر از باقیمانده‌اند که تا پیش از تعطیلی این واحد صنعتی مانند سایر همکاران خود در بخشهای نگهبانی واداری مشغول کار بودند.

از قرار معلوم در پی تعطیلی کارخانه کاشی گیلانا، سایر همکاران این کارگران توانسته‌اند تا با استفاده از ظرفیت قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند اما در مقابل این کارگران که هر کدام دارای ۲۲ تا ۲۵ سال سابقه کار در مشاغلی غیر از سخت و زیان آور هستند، نتوانسته‌اند از فرصت بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

آنها می‌گویند در شرایطی قرار دارند که به دلیل اوضاع بازار کار شانس ناچیزی برای یافتن فرصت شغلی مجدد و تکمیل سوابق بیمه ای خود تا رسیدن موعد بازنشستگی هستند و برای همین از مسئولان مربوطه در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی توقع دارند تا به طریقی شرایط استفاده آنها از بازنشستگی پیش از موعد را تسهیل کنند.

پیش از این اعلام شده بود که به دنبال متوقف شدن فعالیت کارخانه « کاشی گیلانا » حدود ۹۰ نفر از کارگران این کارخانه با ۱۹ تا ۲۵ سال سابقه کار برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار شهرستان رودبارمعرفی شده‌اند.