کارگران کاشی ایرانا ۴۰ نفر شدند

ایلنا
نماینده کارگران باقیمانده کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا از قوت گرفتن تعطیلی این واحد تولیدی خبر می‌دهد.

«عزیزه شریفی» یا یادآوری این نکته که در دهه 70 تا نزدیک به 2 هزار کارگر در کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا مشغول کاربودند، به ایلنا گفت:: اکنون مدتی است که از این تعداد تنها 40 کارگر بیشتر باقی‌نمانده‌است.

وی بابیان اینکه از مجموع کارگران باقیمانده 14 نفر رسمی و 26 نفر دیگر قراردادی هستند، از احتمال تعطیلی این واحد تولیدی خبر داد و افزود: کاشی و سرامیک ایرانا در حالی در آستانه تعطیلی قرار دارد که بسیاری از تجهیزان آن در سال‌های گذشته نوسازی شده‌اند.

مسئول نهاد صنفی کارگران کاشی و سرامیک ایرانا با بیان کارگران باقیمانده در آستانه بازنشستگی هستند، تصریح کرد: تعدادی از این کارگران از بابت دریافت سنوات بازنشستگی خود دچار مشکل هستند و از تیر ماه امسال مبالغی به آنها به صورت علی الحساب پرداخت شده و برخی از آنها سنوات خود را به صورت کامل دریافت کرده‌اند.

نماینده کارگران کاشی ایرانا با یاآوری اینکه درحال حاضر قرارداد باقیمانده همکاران غیر رسمی او به صورت ماهیانه تمدید می‌شود، افزود: دریافتی مزدی مجموع کارگران باقیمانده این واحد تولیدی رقم پایینی است و به همین دلیل کارفرما تا زمان بازنشستگی آنها را در استخدام خود نگهداشته است.

نماینده کارگران کاشی و سرامیک ایرانا با بیان اینکه آنچه که اشباع شدن بازار فروش محصولات کاشی و سرامیک نامیده می‌شود به بهانه خوبی برای تعطیلی این کارخانه تبدیل شده است، تصریح کرد: اینکه بخواهیم تیشه به ریشه کارخانه بزنیم کار آسانی است چراکه همین کارخانه با نیروی انسانی مشابه دیگر کاری غیر ممکن است.

وی در پایان افزود: تعطیلی صنایع کاشی و سرامیک با هزارن کارگر در سراسر کشور معضلی جدی است که نیازمند حمایت دولت و بخش خصوصی از تولیدات داخلی و تقویت صادرات است اما تا این لحظه عزمی جدی در این خصوص مشاهده نشده است.