تاخیر در پرداخت مزد، کارگران شهرداری اهواز را به تجمع کشاند

ایلنا
صبح امروزکارگران خدماتی شهرداری منطقه 4اهواز در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و تجمع کرده‌اند.

یکی از منابع خبری ایلنا در استان خوزستان گفت که صبح امروز (11بهمن ماه)کارگران خدماتی منطقه 4 اهواز مقابل ساختمان شهرداری این منطقه تجمع کرده‌اند.

براین اساس منابع خبری دلیل تجمع این کارگران را پرداخت نشدن دست کم سه ماه از معوقات مزدی عنوان کرده‌اند.

این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری منطقه 4 شهرداری اهواز مشغول کارند و آنطور که منابع ایلنا می‌گویند: مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری اهواز سال‌ها است که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی رو برو هستند.

در مقابل این وضعیت مسئولان شهرداری اهواز همواره این ادعا را دارند که به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند.

همچنین به نقل از این منابع خبری در خوزستان گفته می شود روز گذشته( 10 اسفند ماه )نیز کارگران منطقه 3 شهرداری اهواز که چندین ماه است معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اندد مقابل ساختمان شهرداری منطقه سه دست به تجمع زده بودند.