صد کارگر طرین نخ شمال سه ماه مزد معوقه طلبکارند

ایلنا
نزدیک به 100 کارگر شاغل در کارخانه ریسندگی وبافندگی «زرین نخ شمال» دست کم بابت 3ماه معوقات مزدی طلبکارند.

منابع کارگری استان گلستان به ایلنا می‌گویند حدود 100کارگر شاغل در کارخانه ریسندگی وبافندگی «زرین نخ شمال» که در کیلومتر 5 جاده گرگان به تهران فعالیت دارد دست کم بابت سه ماه مزد معوقه طلب کارند. همچنین پرداخت حق بیمه این کارگران به تامین اجتماعی با مشکلاتی روبرو است.

به گفته کارگران زرین نخ شمال، کارفرما این واحد از ابتدای سال جاری به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع دستمزد و بیمه کارگران را ندارد وآن‌ها در 4 ماه گذشته مزدی دریافت کرده‌اند.

طبق اظهارات آنان ، علاوه بر دستمزد این واحد بدهی های مالی زیادی بابت تاخیر در پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی دارد ودر این زمینه می توان گفت دفترچه های در مانی کارگران همیشه با مشکل تامین اعتبار روبروست.

این منابع کارگری با بیان اینکه افزایش مشکلات کارخانه باعث شد فعالیت این واحد تولیدی برای چند روز ی در ماه گذشته متوقف شود افزودند:بدنبال متوقف شدن فعالیت این کارخانه که با اعتراض تعدادی از کارگران همراه بود کارفرما دستور اخراج 4 نفر از کارگران را صادر کرده است.