کارگران پیمانکاری نورد لوله اهواز چهار ماه معوقات مزدی دارند

ایلنا
همزمان با اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز در روزهای گذشته، کارگران نورد لوله نیز دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش منابع کارگری ایلنا از خوزستان، همزمان با اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز در روزهای گذشته، کارگران پیمانکاری نورد لوله نیز دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا به اظهارات این منابع، کارگران پیمانکاری کارخانه نورد لوله اهواز 4 ماه معوقات مزدی داشتند مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

به گفته این منابع، با ادامه این وضعیت اوضاع معیشتی این کارگران سخت تر شده و آنان خواستار توجه مسئولان به مشکلات خود هستند.