۵۱ کارگر قرار دادی شرکت پترو صنعت دنیز اخراج شدند/ تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق ۲۵۰ کارگر

ایلنا
51 کارگر قرار دادی شرکت پترو صنعت دنیز پیمانکار پروژه طرح توسعه فولاد سازی خراسان ، از ابتدای بهمن ماه جاری از کار بیکار شدند.گفته می شود این شرکت پرداخت مطالبات 250 کارگر خود را دست کم سه ماه به تاخیر انداخته است.

به گزارش ایلنا ،این کارگران که از طریق شرکت پیمانکاری« پترو صنعت دنیز »در تکمیل پروژه طرح توسعه فولاد خراسان در شهرستان نیشابور شاغل بودند هنوز بابت دست کم سه ماه مزد پرداخت نشده طلبکارند.

آنها بایادآوری اینکه پس از تکمیل بخشی از پروژه فولاد خراسان پیمانکار حاضر به بستن قرارداد جدید نشده است، می‌گویند: تا پیش از این به اتفاق 250کارگر در این کارگاه مشغول کار بودیم تا اینکه ابتدای بهمن ماه جاری با تکمیل بخشی از این پروژه به دلیل علام عدم نیاز از سوی کارفرما اخراج شدیم.

آن‌ها در عین حال از احتمال افزایش این تعدیل‌ها ابراز نگرانی کرده و گفتند: با تکمیل تدریجی پروژه طرح توسعه فولاد خراسان این تعدیل ها افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته کارگران این شرکت پیمانکاری ، با وجود اخراج شمار قابل توجهی از همکارانمان، اما هنوزبی‌نظمی‌ در پرداخت حقوق همچنان در این واحد عمرانی ادامه دارد.