چهار ماه مطالبات مزدی کارگران سد بابا حیدر پرداخت نشده است

ایلنا
کارگران پروژه سد بابا حیدر شهرستان فارسان استان چهار محال بختیاری چهار ماه مطالبات مزدی معوقه طلبکارند.

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا؛ کارگران شاغل در پروژه سد بابا حیدر واقع در شهرستان فارسان استان چهار محال بختیاری که تعداد آنها حدود 50 نفر گزارش شده است حدود 4 ماه مطالبات مزدی عقب افتاده طلبکارند.

این کارگران روز (یکشنبه 24 بهمن ماه) با به همراه داشتن چند پلاکادر مقابل ساختمان استانداری چهار محال بختیاری دست به اعتراض صنفی زده و خواستارمطالبات صنفی خودشدند.

آنها در توضیح مطالبات صنفی خود گفته‌اند: تا این لحظه کارگران سد بابا حیدر با عیدی وسنوات سال گذشته (94) حدود 14 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند که این مسئله باعث شده کارگران دچار مشکلات معیشتی ناشی از دریافت حقوق بشوند.

ظاهرا پیمانکار این پروژه‌ها به کارگران گفته است که به دلیل عدم تامین اعتبار، از پرداخت دستمزد آنان ناتوان است و در حال حاضر حدود 8 میلیارد تومان از سازمان آب ومنطقه ای چهار محال بختیاری طلبکار است.

به گفته کارگران این پروژه عمرانی، خواسته ما از مسئولان استانی و شهرستانی این است که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری، تمام تلاش خود را انجام دهند تا زمینه‌ پرداخت تمامی معوقات کارگران فراهم شود.