پرداخت یک ماه مطالبات مزدی در ستاره خلیج فارس

ایلنا
در روزهای گذشته، یک ماه از مطالبات مزدی هزار کارگر پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته هفته جاری یک ماه از مطالبات مزدی هزار کارگر پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس پرداخت شد.

این کارگران که دستمزد شهریورماه خود را دریافت کرده اند، با احتساب این ماه، چهار ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

یکی از کارگران پیمانکاری این پالایشگاه گه چندین سال است به صورت قراردادی در این پالایشگاه مشغول به کار است؛ می‌گوید: پرداخت یک ماه از مطالبات، آنهم با این همه تاخیر، کارگران را راضی نکرده است.

او می‌گوید: وعده دادند در روزهای ابتدای هفته بعد، دستمزد مهرماه را هم پرداخت کنند و ما کارگران منتظر تحقق این وعده هستیم.

این کارگر می‌گوید: معمولا در ماههای پایانی هر سال نگرانی کارگران پیمانکاری هم از بابت تمدید قرارداد در سال بعد و هم از بابت دستمزدهای معوقه افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که معمولا بخشی از دستمزد هر سال را در سال بعد تسویه می کنند و این خودش مشکلی است که تبدیل به یک عرف و عادت شده‌است.