لاطائلات نگاری برای جنبش کارگری با گرفتن رانت سیاسی - مهدی کوهستانیسال گذشته غلامرضا توکلی که مشاور کانون انجمن های صنفی کارگران کشور است٬ همراه با سمیه گلپور چمرکوهی که رئیس کمیته ای زنان کانون عالی انجمن صنفی کارگری زنان هستند در ارتباط با جنبش کارگری ایران کتابی را روانه بازار کردند با عنوان " جایگاه سیاسی و اجتماعی جنبش کارگری از آغاز تاکنون" و با این ادعا که توکلی خود از کارگری آغاز نموده اما تاریخ دقیق شروع کارگری خود در میدان میوه و تره بار تهران در آنزمان را به یاد ندارد٬ ولی به یاد می آورد که در صبح روز ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در اعتراض نسبت به بازداشت خمینی همراه انبوه جمعیتی بوده که از آن میدان به خیابان ریخته اند و از شاه و رژیم او ابراز تنفر و از خمینی حمایت و پشتیبانی کرده اند!! به یاد دارد که از نوجوانی مطالعه می کرده و روزنامه و کتاب می خریده و تمایل زیادی به دانستن داشته و از قدرت نمایی و زورگویی و سوهٔ استفاده از موقعیت متنفر بوده و بخاطر این روحیه به مسائل اجتماعی علاقمند می گردد و هم راه نزدیکی به گردانندگان تشکل کارگری میادین کوشش می کند و سرانجام عضو فعال آن تشکل می گردد.

توکلی طی چند سال اخیر تصمیم می گیرد نوشته هایش را جمع آوری کند که این کار توسط سمیه گلپور به انجام می رسد. کتاب را انتشارات مهدخت چاپ و منتشر کرده است٬ انتشاراتی که یقیینا افراد زیر مجموعه مرکز اسناد انقلاب اسلامی "حسینیان" آنرا می گردانند و هدف زمانی این مرکز شکل گیری انحرافات تاریخی و بازتاب و وارنگی حقایق تاریخ ملت ایران در بین پژوهشگران جوان می باشد و در طی این مدت یعنی از آغاز تشکیل این مرکز تاکنون٬ چرندیاتی با وارانه کردن حقایق تاریخی منتشر کرده اند و چون مشت اشان باز شده است٬ پژوهش گران این چرندیات را دنبال نمی کند و این کتاب عمق درماندگی اشان را از تاریخ٬ اقتصاد و سیاست کارگری را به نمایش می گذارد.

توکلی همانطوری که خود گفته است در میدان تره بار مشغول بوده است٬ اما در قبل از قیام بهمن کار اصلی او چراغانی این میدان و اطراف آن در ششم بهمن و جذب کارگران این میدان و خیابان های شوش و ری برای حمایت از انقلاب سفید شاهنشاهی بوده است. اما بعد از رفتن شاه و وابستگانش و شکلگیری قیام بهمن ۵۷ ٬ توکلی هم چون دیگر رانت جویان تغییر مسیر داده و چون در تتمیع کارگران و زحمتکشان تجربه آموخته بود جذب بخش کارگری نظام ولایت فقیه بکار گرفته شد و با تقلب رزومه متفاوتی نیز برای خود تنظیم نموده است٬ هدف نهایی این کارگزاران حفظ استبداد دیرینه و اشاعه آن است تا با توسل به آن رانت دریافت دارند. البته به خواسته های مد نظرش دست نیافته است.

با عنوان پرطمطراق کتاب أساسا هیچ گونه ارتباطی با طبقه کارگر ایران و تاریخ مبارزاتی این طبقه ندارد٬ در حقیقت هدف توکلی کتاب سازی بوده است و متاثر از نوشته های خسرو معتضد در اکثر بخش های این کتاب نوشته شده است و به قولی احتمالا نویسنده پنهان این کتاب است که یار احمدی نژاد و شیفته نظام شاهنشاهی می باشد. علاوه بر آن سیری در سیرة ائمه اطهار چه ربطی به طبقه کارگر ایران و تاریخچه مبارزاتی این طبقه دارد؟؟ بخش های از این کتاب هم از ماهنامه اندیشه ی جامعه محمدرضا عاشوری که کپی شده است و طبق روایت عاشوری حامی مالی آن ماهنامه محجوب بوده است٬ البته عاشوری قبل از انتشار ماهنامه اندیشه ی جامعه عضو شورای نویسندگان روزنامه سلام بوده است. خاطرات خلیل ملکی و کتاب مشارکت کارگری این کتاب را تشکیل میدهد.

ضدیت نویسندگان کتاب با چپ و عدالتخواهی نشان از این دارد که این کتاب دقیقا می خواهد نقش چپ را در جنبش کارگری مطرح کند. حتی نویسندگان کتاب نتوانستند با تمامی تحقیقات موجود و تفرقه ای که نیروهای امنیتی بکار می برند و کتاب افشین حبیب زاده (مشارکت کارگری) و کارهای باصطلاح آکادمیک که در زمینه بی تفاوتی اجتماعی در جامعه و فرار از کمک به همنوع خویش کارساز نیست. می گوید " بعد از پیروزی انقلاب هم از بین کارفرمایان٬ کارگران و حتی رقیبان و مخالفین کسی روبرویم قرار نگرفت و شکایتی از رفتار و عملکردم در قبل انقلاب ننمودند" (ص ۱۳) فضای مناسبی بوده برای فعالیت توکلی. می گویید " در آثار و نوشته های بعضی از دوستان خوانده ام که طبقه کارگر ایران از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود تبدیل شده است" اولین بار مارکس بود که این دو واژه را در ارتباط با کارگران فرانسه و بعد از شکست کمون پاریس بکار برده آیا در ایران نیز چنین اتفاقی افتاده است؟ فرانسه در آنزمان یک انقلاب بورژا دمکراتیک (البته به تاویل لنین انقلاب بورژوا دمکراتیک نوع کهن) را داشت پشت سر می نهاد٬ طبقه کارگر در آن انقلاب سهم بسزایی داشت و چون به خواسته های مد نظرش دست نیافت از آن انقلاب روی گردان شد و به انقلاب کمون پاریس روی آورد. فرانسه در آنزمان رنسانس و روشنگری را پشت سر نهاده بود از فرهنگ سنتی و دین منبعث از آن فاصله گرفته بود. عقلانیت مدام در حال فوران به جلو بود٬ در حقیقت قدرت عمودی در حال گذار به قدرت افقی و مشارکتی بوده است٬ به جای فرهنگ تابعیت٬ فرهنگ مشارکت نمودار شده بود و در حقیقت قدرت عمودی جای خود را به قدرت به شکلی افقی داده بود. هر چند گامی کشاکشی مابین این دو شکل قدرت که ماهیت های متفاوتی داشتند بوجود می آمد.

اما در ایران حکومت کارگران کشور و صدها تشکل های موازی با آنها موظف هستند تا تابعیتی پایدار را در بین توده ی مردم٬ کارگران و حتی در بین بخشی از روشنفکران از نظام دلالی سازماندهی کنند و توده مردم همچنان "ایتام" باقی بمانند. هر هسته ای پیشرو کارگری و مزدبگیران و فرهنگیان را بشدت سرکوب می کنند. کمونیست کشی راه می اندازند. عدالت خواهان و آنهایی که در تلاشند تا مشارکت را جانشین "تابعیت" کنند و کلید بنفش در دست می گیرند و جز دروغ و ریا و حیله های رنگارنگ راهبردی برای نجات مردم ایران از بحرانی که حکومت ولایی سبب آن است جستجو نمی کنن. سرقت و اختلاس های کلان از سوی کارگزان حکومتی همچنان ادامه دارد٬ هر هسته ی پیشروی کارگری و سندیکای و آموزگاران و بازنشستگان وفعالان محیط زیست و بچه های خیابان را بشدت سرکوب می کنند و محیط زیست به فجیع ترین شکل نابود شده است.

أمثال سمیه گلپور از سوی اطاق های فکر مامور نهایی کردن چاپ این کتاب شده اند. سمیه گلپور چمرکوهی خواهر رضا گلپور نویسنده کتاب شنود اشباح و از افراد وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران است که به اتهام ارتباط با اسراییل بازداشت شده و زندانی شده است و یار مشایی و احمدی نژاد بوده است. سمیه گلپور این پست اهدایی سربازان گمنام را با تشریح مبانی فقه در روابط همسری از مرکز همسریابی آغاز کرده بود٬ سمیه گلپور کارش را با پله ای پیشرفت را به سرعت طی نمود٬ در زمینه ی مدیریت راهبردی و در عرصه ازدواج موقت به ریاست کمیته ای زنان کانون عالی انجمن صنفی کارگران دست یافت!!! او قبلا مدیر عامل شرکت "گوهر مقصود" و نیز همچنین رسیدگی به أمور بانوان ایثارگران شرکت دخانیات بوده است و در سال ۱۳۹۷ " قرآن و عترت قاصدک آسمانی" را تاسیس می کند که این نهاد در عرصه ترغیب دختران به ازدواج فعالیت می کرده است. ناگفته نماند که سمیه گلپور در اکثر فعالیت ها و شرکت هایش از منظر شرعی؟! با سیدآرش وکیلیان همکاری می کرده است که او نیز در زمینه ای مدیریت راهبردی در دانشگاه؟! باقرالعلوم فعال است. وکیلیان از همکاران "مجموعه معراج" که وابسته به نهادهای امنیتی است می باشد که غیر از فعالیت های اقتصادی و راه اندازی بنگاههای شادمانی در عرصه ای ازدواج های موقت و در فضای مجازی محقق دانشگاه باقرالعلوم می باشد.
پرسش اساسی آن است که پس فعالیت های سمیه گلپور در ارتباط با زنان کارگر به کجا خواهد رسید؟؟
مرکز اسناد انقلاب اسلامی حسینیان ( خسرو وزارت اطلاعات که به تازگی فوت کرده است)٬ غلامرضا توکلی و سمیه گلپور چمرکوهی و رضا گلپور٬ دانشگاه باقرالعلوم٬ احمدی نژاد و مشایی٬ سید آرش وکیلیان و ... را کنار هم قرار دهیم چه نتیجه ای به فهم ما در می آید؟


مهدی کوهستانی
دی ماه ۹۹