جهانگیری: برای کاهش قیمتها دعا کنید! - مرجان


این تیتر یک معنی دارد، دیگر از دست هیچکس کاری برنمی آید و سر رشته کار از دست شان در رفته است.
البته همین دعوت به دعا هم فریبی بیش نیست. دیگر چه کسی در این مملکت نمی ‌داند که این بازی با دارایی و ثروت مردم با دست همین جهانگیری های غارتگر و دشمن مردم صورت می‌ گیرد.
آقای جهانگیری به خاطر داری که در اردیبهشت ۹۶ در تبلیغات انتخاباتی خطاب به مردم می گفتی: ملت، مگر یادتان رفته است که قیمت دلار لحظه ‌ای عوض می شد؟ و لابد حضرتعالی در خود و رئیس جمهور بی کفایتت، توانايي ثبات قیمت دلار را تصور کرده بودی
چه خوب است که خطابه های انتخاباتی ات را دوباره مرور کنی.
آیا به خاطر داری بعد از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی خیلی قاطع و محکم گفتی اگر کسی از این نرخ تخطی کند "درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌ کند، برخورد می ‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی ‌شناسیم."
آقای جهانگیری یادت هست چگونه این ارزها را به همپالکیهایت واگذار کردی که به نرخ دولتی کالا وارد کرده و به نرخ آزاد به مردم ستم کشیده عرضه کنند تا میلیونها دلار سود به حسابهای شان، به قیمت گسترش روزافزون فقر، واریز شود.
حالا مردم را به خدا حواله می‌ دهی؟
حالا می خواهی با دعا و استغاثه بازار را کنترل کنی؟
با هزار بهانه اندوخته های مردم را از دست شان درآوردید و آنها را به خاک سیاه نشاندید.
در دل پر غم و غصه مردم، وحشت قحطی را اضافه کردید.
شمایی که دیوار خودی و غیر خودی برافراشتید و فلاکت را نصیب «غیر خودیها» یا همان مردم عادی و بی پناه کردید و ثروت و قدرت را برای خودتان که « خودي» بودید برگزیدید....
آقای جهانگیری اگر مردم بخواهند دعا کنند مطمئن باش برای ریشه کن شدن تو و امثال تو از این خاک و سرزمین دعا خواهند کرد. چرا که شمایید که چون ابرهایی تیره و طوفانی و مرگبار آسمان آبی ما را سیاه کردید و خورشید را از ما ربودید. ما برای آمدن روزی دعا می کنیم که طلسم وحشت شما باطل گردد و به دیگر آدمخواران و ديکتاتورهای تاریخ بپیوندید.