آیین مرگ - هوشنگ دانیالیاساس آیین رژیم پلید بر خون و جنایت بنا شده و هیچ گونه انتظاری غیر از این نباید از جانیان حاکم بر ایران داشت. رژیم قرون وسطایی با هیچ منطق و زبانی که بوی انسانیت داشته باشد سازگارنیست و با شیوه های کثیف و بازی با مهره های ننگین خود ابعاد وسیعی از دروغ و ریا را وارد بازار مکاره خود می کند و با توجه به فرهنگ و رسانه های نیرنگ و فریب بستر های سخیفی در این بازیها ایجاد کرده است. رژیم با استفاده از کسانی که با نام اصلاح طلب و یا مخالف نظام، در داخل و چه در خارج فعالیت می کنند، توانسته بهره های زیادی برده و برای دوام نظلم زمان به دست آورد. این گروه که به چرخه سرکوب کمک می کنند نقش قابل توجهی هم در فریب جهانیان دارند.
رژيم ولایت فقیه با ایجاد بحران و دست زدن به هر نوع جنابت و ماموربت دادن به عوامل خود برای تبلیغ و ترویج دروغ و شیادی، واکنشهای داخلی و بیرونی ارزیابی کرده و بحران گروگانگیری، شلیک موشک و ترور را برای ماندگاری به کار می گیرد.
رژیم از هر جنایتی برای برون رفت از شرایط بحران استفاده می کند و حتی از خودزنی و قربانی کردن نزدیکترین یاران خود هم بهره می گیرد. آیین مرگ در کشتارگاه ایران از طریق رهبر جنایتکار نظام تنظیم شده و اجرا می شود. کشتار قهرمانان و فرزندان رشید ایران زمین، زیانهای جبران ناپذیری را در تمامی عرصه ها، از جمله ویرانی و فلاکت برای مردم اسیر ایران به وجود آورده است.
رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران با هر نوع زیبایی، شکفتن، رنگارنگی و لبخند سر ستیز دارد و اسارت در جهل و تاریکی را بشارت می دهد. کشتن نوید قهرمان آخرین جنایت حاکمیت ننگین نخواهد بود و باید با تمام توان بپاخواست و رژیم را درگور تاریخی اش برای همیشه دفن کرد.


منبع: نبردخلق شماره ۴۲۹، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ـ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰