متن سخنان زینت میرهاشمی در کنفرانس جهانی مقاومت ایران

آدینه ۲۷ تیر ۱۳۹۹ ـ ۱۷ ژوییه ۲۰۲۰

با درود به همه آزادیخواهانی که در این گردهمآیی شرکت دارند
با درود به مردم بهبهان که شب گذشته کاخ خامنه ای را به لرزه انداختند
با درود به زندانیان سیاسی و به خانواده شهدا و تسلیت به خانواده جانباختگان از ویروس کرونا
در آستانه چهلمین سال تاسیس شورای ملی مقاومت ایران، مردم ایران به ویژه تهیدستان و جبهه گسترده نیروهای کار وارد مرحله نوینی شده اند. مردم ایران طی سالهای حیات ننگین استبداد مذهبی حاکم بر کشور به اشکال مختلف مبارزه کردند که خیزش آبان سال گذشته، قیام «کار، نان، آزادی» اوج این مبارزه بود. خامنه ای در راس نظام درصدد است با بهره برداری از شرایط به وجود آمده به خاطر ویروس کرونا، نظام را از سرنگونی نجات دهد. اما مقاومت سازمانیافته مردم ایران با وجود سرکوبهای گسترده و توطئه های پیاپی به طور قاطع به مبارزه برای برانداختن نظام جهل و جنایت ادامه داده که یکی از برجسته ترین نمود این مبارزه حرکتها و تلاشهای کانونهای شورشی است. امروز رنگین کمان نیروهای مقاومت ایران بیش از هر هنگام در جنبش ضد دیکتاتوریِ ولایت فقیه تاثیرگذار و مداخله گر هستند.
اگر دیکتاتوری حاکم بر ایران تاکنون توانسته بر قدرت بماند، به خاطر استفاده از تمامی اشکال سرکوب و توطئه بوده و مطمئن باشید که از توانایی و قدرت خارق العاده آن نیست. جنبشها و خیزشهای چند سال گذشته و به ویژه قیام آبان ماه سال پیش بر این واقعیت مُهر تایید زد که نیروی میرا و ارتجاعی رفتنی است و کسانی که برای تغییر و تحول دموکراتیک به سود مردم به پا خواسته اند، مانا و پیروز هستند.
پرچم سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی که به وسیله شورای ملی مقاومت ایران در 39 سال پیش برافراشته شد، امروز در دست بی شمار ایرانیان در سراسر کشور قرار دارد. زنان و مردانی که علیه استبداد مذهبی قیام می کنند و برقراری یک جمهوری دموکراتیک، لائیک و عدالت طلب را نوید می دهند. برنامه 10 ماده ای خانم مریم رجوی و طرح جبهه همبستگی ملی راهکارهایی در مسیر تحقق این چشم انداز است.
صحبتهایم را با طرح دو نکته اساسی از دیدگاههای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون شرایط کنونی ایران خاتمه می دهم.
یک: مساله کسب آزادی و مبارزه برای رهایی از استبداد مذهبی حق و وظیفه مردم ایران و زنان و مردان ازادیخواه ایرانی است. این وظیفه فقط و فقط در انحصار مردم ایران و نیروهای پیشتاز آن است. ما از هیچ قدرت خارجی نمی خواهیم که از جانب مردم ایران این وظیفه را به عهده گیرد و بنابرین ما مخالف جنگ خارجی و جنگهای نیابتی هستیم.
دوم: تنها خواست و انتظار ما از دولتهای جهان و از سازمان ملل متحد این است که بر اساس پرنسیبهای اعلام شده خود و به خاطر پایبندی به میثاقها و عهدنامه های حقوق بشر، به استبداد مذهبی حاکم بر ایران یاری نرسانده و با آن مماشات نکنند، ابزارهای سرکوب و سانسور را در اختیار حاکمان ستمگر ایران قرار ندهند و حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود و سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار یک نظام دمکراتیک، کثرتگرا، عرفی، بدون پروژه هسته ای، طرفدار عدالت و صلح و مخالف تبعیض مذهبی، جنسیتی، قومی و ملی را به رسمیت شناسند.
سپاس فراوان که به من گوش کردید.


منبع: نبرد خلق شماره 427، چهارشنبه اول مرداد ۱۳۹۹ ـ 22 ژوییه ۲۰۲۰