یادواره شهیدان فدایی/ فدایی شهید رفیق غلام حسین زینی وند نژاد - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی


فدایی شهید، رفیق غلام حسین زینی وند نژاد در سال ۱۳۳۲ در روستای «هاشم آباد» از توابع ایلام در یک خانواده کشاورز متولد شد. زینیوند یکی از طایفه های ایل بزرگ دریکوند است از ساکنان قدیم منطقه ایلام است.
زنده یاد رفیق غلام تحصیلات ابتدائی را در همان روستا به پایان رساند، اما به علت فقر نتوانست ادامه تحصیل دهد و برای امرارمعاش خود و خانواده‌اش مدت چهار سال به عنوان چوپان کارکرد و پس از پایان سربازی در سال ۱۳۵۶ به استخدام آموزش و پرورش در شغل خدمتکار مدرسه درآمد.
هوش و ذکاوت رفیق غلام باعث گردید که هم زمان با کار، به تحصیل ادامه دهد و سال سوم متوسطه (سیکل) را با موفقیت پایان دهد. غلام حسین در زمان قیام بهمن با نام سازمان آشنا شد و پس از انقلاب در منطقه ایلام به عنوان یکی از هواداران سازمان که دشمنی آشتی‌ ناپذیری با خانها و ایادی رژیم در منطقه داشت، شناخته شود.
رفیق غلام مرتب به روستاهای مختلف می‌ رفت و نشریات سازمان را در بین مردم زحمتکش پخش می‌کرد.
در تیرماه ۱۳۶۰ از آموزش‌ و پرورش اخراج و در ۹ شهریور شبانه مورد یورش پاسداران سرکوبگر قرار گرفت و دستگیر شد.
در مقر پاسداران «دره شهر» رفیق غلام زیر شکنجه های وحشیانه قرار گرفت. ولی کلامی سخن نگفت. روحیه قوی و پایداری او مقابل شکنجه باعث حیرت مزدوران رژیم شده بود. بیدادگاه رفیق غلام روز ۱۲ شهریور در ایلام برگزار شد که در آنجا شجاعانه از مواضع سازمان دفاع کرد و در سحرگاه ۲۲ مهر ۱۳۶۰، توسط دژخیمان خمینی به جوخه اعدام سپرده شد.

(منابع استفاده شده: وبسایتهای سازمان فدائیان (اقلیت) و بنیاد عبدالرحمن برومند)

منبع: نبرد خلق شماره ۴۶۸، شنبه یکم مهر ۱۴۰۲ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳
http://www.iran-nabard.com/N468/yadvareh%20468.htm