اتحادیه روزنامه نگاران تونس خواستار آزادی فوری کاریکاتوریست مشهور شد

بی بی سی
اتحادیه روزنامه نگاران تونس دولت این کشور را به دلیل دستگیری یک کاریکاتوریست محبوب محکوم کرده است.

این اتحادیه از دولت خواسته فورا توفیق عمران را که به خاطر ترسیم یک کاریکاتور بازداشت شده آزاد کند.

او به «فعالیت توهین‌آمیز» متهم شده که دلیل آن نقاشی‌هایش حاوی به سخره گرفتن احمد الحشانی، نخست وزیر تونس بوده است.

وکیل آقای عمران گفته است که او به دستور دادستان عمومی در خانه‌اش دستگیر و به دفتر سازمان امنیت ملی در شهر مقرین در نزدیکی پایتخت تونس منتقل شده است.

آقای عمران به خاطر کاریکاتورهای طنزآمیزش از قیس سعید، رئیس جمهور نیز شهرت دارد.

قیس سعید متهم است که به طور فزاینده قدرت حکومتی را قبضه کرده و به سوی یک نظام دیکتاتوری پیش می‌رود.

او در ماه‌های اخیر شماری از مخالفانش را به دلایل مختلف بازداشت کرده است.