یادواره شهیدان فدایی/ فدایی شهید رفیق ماریا کاظمی _ گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمیرفیق ماریا متولد شهر املش- گیلان بود و در ایام پس از انقلاب بهمن در بخش دانش آموزی دانشجویی پیشگام (هواداران سازمان چریک های فدایی خلق ایران) فعالیت داشت.
در بیست و دوم خرداد 1360 با اتحاد عمل بین هواداران سازمانهای مختلف سیاسی فراخوانی برای یک راهپیمایی و تظاهرات در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم داده شد. در آن زمان گردهمآییهای نیروهای سیاسی توسط چماقدارانِ سازماندهی شده به وسیله حکومت سرکوب می شد. در این تظاهرات جمعیت زیادی مشارکت کردند که موجب خشم چماقداران شد و در نیمه راه تظاهرات مسالمت آمیز مورد حمله عناصر حکومتی و چماقداران قرار گرفت. زنده یاد رفیق ماریا کاظمی مورد اصابت گلوله پاسداران قرار می گیرد و در مقابل چشم هزاران نفر به شهادت می رسد.
یاد و نامش جاودان.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۱، یکشنبه اول خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲ مه ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N451/yadvareh%20451.htm