"فهم سوسیالیسم" منتشر شد

مهر
کتاب «فهم سوسیالیسم» نوشته ریچارد د. ولف و ترجمه فرهاد اکبرزاده منتشر شد. کل بحث نویسنده این کتاب روی دموکراتیک کردن محل کار متمرکز است.

نشر نون کتاب «فهم سوسیالیسم» نوشته ریچارد د. ولف و ترجمه فرهاد اکبرزاده را با شمارگان ۷۷۰ نسخه، ۱۳۶ صفحه و بهای ۴۹ هزار تومان منتشر کرد.

کتاب ۶ فصل به ترتیب با این عناوین دارد: «یک تاریخچه مختصر: چگونه سوسیالیسم به اینجا و اکنون رسید»، «سوسیالیسم چیست؟»، «سرمایه‌داری و سوسیالیسم: مبارزات و گذارها»، «روسیه و چین: آزمون‌های مهم در ساختن سوسیالیسم»، «دو پاک‌سازی ضد سوسیالیستی: فاشیسم و پادکمونیسم» و «آینده سوسیالیسم و تعاونی‌های کارگری». «گل سرخ به عنوان نماد سوسیالیسم» و «درباره دموکراسی در کار» نیز دو پیوست مختصر کتاب است.

کل بحث ریچارد د. ولف روی دموکراتیک کردن محل کار متمرکز است و کتابی به همین نام نیز از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است. به باور او تاریخ بشر را می‌توان به سه دوره اقتصادی تقسیم کرد: «برده‌داری»، «فئودالی» و «سرمایه‌داری». بر این اساس نیز سه نوع رابطه کاری در طول تاریخ وجود داشته است: «کار برده برای صاحب»، «کار رعیت برای مالک» و «کار کارگر یا کارمند برای کارفرما».

هدف ولف رسیدن به «دموکراسی در محل کار» است، چرا که تا وقتی که محل کار را دموکرات نکنیم و کارگران هم در منافع و هم در تصمیمات نقشی نداشته باشند نمی‌توان از دموکراسی در سطح جامعه حرف زد. با کتاب او می‌توان درک کرد که چرا سوسیالیسم همان چیزی است که دموکراسی رادیکال به نظر می‌رسد.

ریچارد دیوید ولف (متولد ۱ آوریل ۱۹۴۲) اقتصاددان آمریکایی است که به دلیل کار در زمینه روش شناسی اقتصادی و تجزیه و تحلیل طبقاتی مشهور است. وی استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست آمرست است و در حال حاضر نیز به عنوان استاد مدعو در برنامه تحصیلات تکمیلی در روابط بین الملل دانشگاه نیو اسکول در نیویورک به تدریس اشتغال دارد. ولف همچنین در دانشگاه ییل، دانشگاه سیتی نیویورک، دانشگاه یوتا، دانشگاه پاریس (سوربن) و انجمن برشت در شهر نیویورک تدریس کرده است. ولف از بنیانگذاران انجمن تحلیل اقتصادی و سیاسی (AESA) و فصلنامه‌اش بازاندیشی مارکسیسم است.