انتشار «اندیشه‌ی آزاد»، ویژه ‌نامه‌ِ شماره‌ِ ۴«اندیشه‌ی آزاد» عنوان فصل‌نامه‌ی کانون نویسندگان ایران است. این شماره‌ی «اندیشه‌ی آزاد» ویژه‌ی «مباحث نظری» است و به «مواضع و چالش‌ها؛ نگاهی به گذشته و اکنون، راه‌جویی برای آینده» اختصاص دارد.
درآمد نشریه به دلایل و روند انتشار این شماره می‌پردازد. چنانکه در این درآمد آمده، انتشار اندیشه‌ی آزاد بخشی از برنامه‌ی عمل هیئت دبیران پس از انتخابات تکمیلی اسفند ۱۳۹۹ بوده است و در پی ارسال فراخوان مقاله برای این شماره انتظار می‌رفته اعضای «منتقد» کانون هم مقاله‌هایشان را برای انتشار در این ویژه‌نامه ارسال کنند.
در بخشی از درآمد این شماره آمده است: «کم نبوده است در تاریخ کانون گردنه‌هایی که راهِ عبور از آنها روشن نمی‌نموده و نیز بزنگاه‌هایی که موضع‌گیری در برابر آنها در حکم راه رفتن بر لبه‌های باریک تیغ بوده است. با این همه، هر بار آن اصول [پذیرش منشور و اساسنامه و نیز اراده و عزم مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بیان] و تأکید بر شأن وجودی کانون راهی گشوده تا حیات کانون ادامه یابد و آرمان‌های بلند آن از خدشه‌های محتمل حفظ شود. بر این گمانیم که اکنون نیز حفظ کانون میسر نمی‌شود مگر با بازخوانی دوباره و چند باره‌ی گذشته و نیم‌نگاهی به آینده.»

شماره‌ی جدید «اندیشه‌ی آزاد» را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید و بخوانید:


https://docdro.id/L8llVk4