جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر! - عباس رحمتي

وقتي به بعضي ها ميگفتيم اين رژيم جمهوري اسلاميِ "ملا ها" توتاليتر است و يك قدم هم فراتر از توتاليتر رفته است ،در جواب مي گفتند "نه "هنوز چند فاز ديگر با( توتاليتر )فاصله دارد تا بتوانيم بگويم رژيم ِتوتاليتاريسم ! براي اينكه به معنا و مفهوم توتاليتر پي ببريم و بين رژيم ها مقايسه كرده باشيم ابتداء به معنياي لغوي آن مي پردازيم و به چند نمونه از كارهايي كه رژيم در طول اين چهل سال انجام داده دقت بيشتري مي كنيم، بعد از آن خيلي راحت به مفهوم توتاليتر پي ميبريم و احتياج به مثنوي هزار من كاغذ نداريم .
واژه توتالیتر در منابع علوم سیاسی، دستِ کم به سه صورت آمده است: توتالیتر (Totaliter)؛ توتالیتاریسم (Totalitarisme) و توتالیتاریانیسمTotalitarianisme1)
اصطلاح توتالیتر از ریشه لاتینی «Totus» به مفهوم «همه» مشتق شده است و در لغت به معنای «جامع، فراگیر، کل گرا، همه گیر، یکه تاز» است.
در اصطلاح علوم سیاسی به رژیمها و حکومتهایی گفته می شود که خواهان فراگیر شدن نقش حکومت در همه جنبه های زندگی جامعه هستند. همچنین توتالیتر، ایدئولوژی یا جنبشی است که طرفدار گسترش این نوع سیطره باشد. در برخی از نوشته ها، توتالیتاریسم صفت نگرش و گرایش قرار گرفته و توتالیتر صفت حکومت و رژیمهاي تماميت خواه است . حال بايد پرسيد اين رژيم به معناي واقعي كلمه تماميت خواه هست يا نه؟ رهبري و ولايت فَقِيه اول از ابتداء فرا قانوني عمل ميكرد و ولايت فقيه دوم درست پاي در جاي پاي او گذاشت ولايت فقيه به فقيه مطلقه تبديل شد "گل بود و به سبزه آراسته شد و براحتي هر فرماني كه به حفظ نظام ولايي كمك كرده و ميكند صادر مي كند.حفظ نظام از اوجب واجبات است ،گفته خميني ولايت فقيه اول بوده است ، معني اين حرف از توتاليتريسم عبور كرده و به فاشيست رسيده است، يعني براي حفظ نظام هر كاري و جنايتي و تجاوزي ، دروغي ، رشوه اي ، باج دهي سياسي و خيانت و جنايت و... لازم است تا قدرت سركوب همچنان باقي و رژيم حفظ شود و ولايت فقيه مطلقه بماند!براي اينكه روشنتر شود به گوشه اي ديگر از صحبتهاي خميني برمي خورديم آنجا كه گفته بود : "اگر بطور انقلابي عمل كرده بوديم ، قلم تمام مطبوعات را شكسته و تمام مطبوعات و تمام مجلات فاسد را تعطيل كرده بوديم و رؤساي آنها را به محاكمه كشيده بوديم و حزب هاي فاسد را ممنوع اعلام كرده و روساي آنها را به سزاي خودشان رسانده بوديم و چوبه هاي دار را در ميدانهاي بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو ( اعدام )كرده بوديم ( كه اعدام هاي بسياري در همين رابطه در ايران شد) اين زحمت ها پيش نمي آمد!( فيلم اين صحبت ها موجود است ) خامنه اي كه با كمك رفسنجاني ،دوستش را جانشين خميني كرده بود ، درست جا پاي او گذاشت . او با اينكه خودش را قبول نداشت گفته بود "اولا درجامعه اسلامي بايد خون گريست حتا احتمالِ مثل بنده در او ( من ) مطرح بشه (من را رهبر كنند) مسئله اشكال فني دارد"،( اين گفته هادر فيلم جديد مطرح شد ) با اينكه اشكال فني در هبري ولايت فَقِيه بود با دروغهاي يار غارش براي رهبري انتخاب ميشود البته اينبار با عدم رهبري كاريسماتيك ، يك رژيم توتاليتريسم در ايران تكميل ميشود.تا در تمام امورات مردم دخالت كند و كار را به جايي رساندن كه در مسائل زناشويي تا بچه دار شدن و حجاب و نماز و نيازو تبديل دانشگاه به نمازخانه و نماز جمعه و قبرستان !! اين مورد از روزهاي اول حاكميت سياه رژيم توتاليتر در دانشگاه تهران شكل گرفت و دخالت ولايت فقيه ، در رشته هاي دانشگاهي مواردي ديگر از اوجب واجبات شد، از دخالتهاي ولايت فقيه در رشته هاي دانشگاهي تا آتش به اختيار كردن سركوبگران بسيجي از شنود گذاشتن در اتاق هاي خواب خودي و غير خودي ( نمايندگان و وزراء) تا دستور سركوبهاي گسترده مردم در إقصاء نقاط كشور ، از كودتاي خميني برعليه بني صدر رئيس جمهور قانوني و تا كودتاي خامنه اي بر عليه ملت ايران و تعيين كردن رئيس جمهوري به اختيار او تا سركوب و كشتار و زنداني كردن جوانان در جاي جاي كشور و در روز روشن در مقابل جهانيان به هشتاد ميليون ايراني دروغ گفتن و در مقابل مردم ايستادن براي حفظ قدرت مطلقه ، چه نامي جز " رهبر رژيم توتاليتر" مي توان بر آن نهاد؟ رهبري ولايت فَقِيه اول كه اقتصاد را مال خر ميدانست دومي ولايت فقيه مطلقه با اينكه چيزي از اقتصاد نمي داند در مسائل اقتصادي بيحد و حصر دخالت مي كند و اقتصاد كشور را به ويرانه اي تبديل كرده است و اقتصاد ورشكسته اي را بجاي اقتصاد مقاومتي به خورد جامعه ما ميدهد. بايد گفت ؛ رژيم ولايي در ايران پا را فراتر از يك رژيم توتاليتري گذاشته است ، دست درازي به أموال و منابع طبيعي مردم ايران و سهم خواهي از نفت ( روزانه از فروش هر بشكه نفت يك دلار تعلق به خامنه اي دارد) از خصوصيات بارز اقتصاد مقاومتي ولايت فَقِيه (مطلقه) است .با مراجعه به ويژگيها و خصلت يك رژيم توتاليتر متوجه ميشويم كه رژيم كنوني در ايران چقدر مطابقت با اينگونه نظامه ها دارد گوئيا كه اين ويژه گي براي امروز ايران نوشته شده است.نمونه‌هایی چون نازیسم، فاشیسم، مائوئیسم، لنینیسم و... در حقیقت زیرگونه‌های این گونه‌های حکومتی می‌باشند. استالین واژه تمامیت‌خواه را برای توصیف حکومتش به کار برد. حکومت استالین در شوروی چنين بود كشورهاي ديگري راهم مي توان نام برد مانند ، جمهوري اسلامي ایران، هیتلر در آلمان، پولپوت در کامبوج، موسولینی در ایتالیا از مهم‌ترین نمونه‌های حکومت‌های تمامیت‌خواه هستند.با مقايسه ويژگي ها نظامهاي توتاليتر در زير مي توان مقايسه كرد كه آيا اين رژيم ولايت فقيه مطلقه فراتر از توتاليتر رفته است يا نه؟ !
از ویژگیهای رژیم و یا اندیشه توتالیتری چنین مي توان نوشت:
١- نظارت و کنترل دولت بر همه بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و حتی کنترل اخلاق خصوصی؛[١]
٢-انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب و حذف همه اشکال نظارتهای مردمی؛ خميني مي گفت حزب فقط حزب الله !
٣- تلاش برای شکل دادن به جامعه بر اساس ایدئولوژی حزبی ( خميني ميگفت حزب الله تنها حزب است ) و به کارگیری همه ابزارها برای تحقق این امر؛ مثلاً ایدئولوژی نازیسم که مصداق توتالیتر بود در راستای برتری نژاد و ناسیونالیسم تا سر حد نابودی تلاش کرد و نیز اندیشه فاشیسم برای احیای تمدن و افتخارات گذشته تلاش می کرد و امروز ايدئولوژي اسلامي هيچ اقليتي را بر نمي تابد.
٤-هسته مرکزی توتالیتاریسم، وجود رهبری است( ولايت مطلقه فقيه) که هدفش سرکوبی هر گونه نهادی است که در برابر او قد برافرازد. از این رو هیچ گاه خود را به نهاد قانون وابسته نمی داند؛ یعنی اساس نظام توتالیتر بی قانونی است و مبناي كارش ، تصميم هاي فراقانوني است .
٤٠ سال است كه ايران تحت رهبري رژيم ولايت مطلقه فَقِيه است و كشور ، تحت فرمان يك نَفَر كه هم رهبر است هم فرمانده كل قواست و هم غير مستقيم رئيس دولت است كه كابينه دولت را تعيين مي كند،اداره ميشود. در طول اين سالها مردم اجازه برگزاري جشنهاي ملي خود را ندارند ،در خيابان و پاركهاي تفريحي و حتا در كوهستان ، دختران و پسران ، يا خواهران و برادران در خيابانها مرتب مورد سوال قرار ميگيرند، حجاب معضل اصلي رژيم توتاليتر شده است .جوانان به هنگام جشن تولد(زادروز) حتا در خانه هاي شخصي خود مورد حمله قرارمي گيرند كه در مواردي ،جوانان توسط پاسداران ،در آپارتمان خود دستگير شده و يا آنها از ترس خود را به پايين پرتاب كرده اند! در كوچه و خيابان بخاطر روسري و يا موي بلند و رنگ و نوع لباس ، مرتب مورد سوْال هاي مأمورانِ "امر به معروف و نهي از منكر" قرار ميگيرند و گاهاً جريمه هاي سنگين هم بايد پرداخت كنند . رژيم توتاليتر براي آرايش دختران و پسران ليست جريمه تعيين كرده است ، جوانان بيشتر اوقات از حمله گله پاسداران و أسيد پاشان أهل بيت رهبري در امان نيستند. بايد أضافه كنم در سالهاي اول، همين مزدوران اهل بيت به مطب پزشكان وارد ميشدند و به زنان دكتر كه حجاب نداشتند حمله مي كردند و حتا مؤهاي خانم دكترها و كراواتِ آقايان ِدكترها را قيچي مي كردند و عده اي باز مي گفتند اين كه توتاليتر نيست ! ذوب شدگان در ولايت طبق فرمان رهبري از برخوردها اجتماعي فضا را براي اعمال و برخوردهاي سياسي خود مناسب ميديدندو ان عبور از مرحله اجتماعي به مرحله سياسي بود . بگذار خيالتان را راحت كنم ؛ ولايت فقيه زماني كه راه حلي فقهي براي معضل سياسي كشور نمي يابد به استخاره متوسل مي شود در سال ١٣٥٨ در جريان نا آرامي هاي كردستان خميني با استخاره كردستان را بمباران كرد تا نظام ولایي بماند و" هلال شيعه" را گسترش دهد، در سال ١٣٦٠ دهها هزار نفر از بهترين جوانان را در دادگاههاي چند دقيقه اي به جوجه هاي مرگ سپرد و تمامي گروه هاي سياسي را سركوب كرد. از آن تاريخ به بعد نظام توتاليتر همه چيز را بر وفق مراد خود مي بنيد و به ترورهاي داخلي و خارجي خود روي آورد در خارج افرادي مانند دكتر بختيار ( پاريس ) و دكتر كاظم رجوي ( سوئيس )و حسين نقدي ( ايتاليا) فريدون فرخزاد ( آلمان ) صدها تن ديگر ترور ميشوند و در داخل ترور و قتلهاي زنجيره اي بسيار صورت ميگيرد و ماجراجوييهاي نظام توتاليتر تمامي نداشته و ندارد. در داخل هم دولت در دولت ادامه پيدا مي كند و رهبري ولاي به هيچكس پاسخگو نيست ، هيچ كس جلو دار اين افسارگسيختگی رژيم توتاليتر نيست ، تمامي منابع در جال از بين رفتن است ، پنج درصد جمعيت كه وابستگی به رژيم ولايي ايران دارند خاك كشور و خون ملت و آب دريا و أب رودخانه ها را مكيده اند [٣]( به گفته خود ي هاي رژيم ) جنگهاي ايران را لقمه لقمه مي كنند آرام آرام كشور را به ويرانه اي تبديل مي كنند و هيچ دادگاهي تشكيل نمي شود و فاجعه آميز تَر اينكه خارجيان هم با چنين نظامي تا آخر با آنها همكاري مي كنند و قاتلين مقتولين را تحويل رژيم توتاليتر ميدهند! در مورد رژيم توتاليتر مي توان از ابعاد ديگر هم بسيار نوشت. به دو نمونه ديگر اشاره مي كنم و بحثم را مي پايان ميدهم.
هوشيار باشيم :
اخيرا شنيده ام كه رژيم توتاليتر ميخواهد،تلگرام خانگي راه بياندازد تا بيشتر مردم را زير نظر داشته باشد ولي مردم ايران اكثرا ميدانند كه زير ساخت هاي نظام توتاليتر فقط براي كنترل است و نه براي امكانات دادن اينترنتي به ملت است! مشكل اصلي مردم ، امنيت است كه چنين سيستمي نمي تواند امنيت مردم را تأمين كند ، تمامي تلاش هاي رژيمهاي توتاليتر براي كنترل مردم و حفظ نظام ضد مردمي است.رژيم هاي توتاليتر نميتوانند مردم را آزاد بگذارند.مردم بايد از هيچكدام از رسانه هاي اينترنتي چنين رژيمهايي استفاده نكنند، در صورت استفاده از اين رسانه ها كشورهايي هم كه با رژيم كار مي كنند مي توانند از مسائل خصوصي افراد با خبر شوند.مردم ما كه با پليس سايبري نظام آشنايي كامل دارند ، اعتمادي به چنين رژيمي ندارند وقتي كه از طرق مختلف مي خواهند وارد حريم خصوصي افراد شوند. بايد هوشيار بود گول دروغهاي نظام ولاي را نخورد، بقول معروف نبايد آتو را بدست آنها داد.
با نمونه ديگري به عمق تفكرات يك رژيم توتاليتر پي ميبريم ، رژيمي كه هميشه با برگزاري كنسرت مسئله داشته است ، آنزمان كه خانمي در گروه " كر"شركت داشته رگ گردن مراجع باد كرده و فتوي صادر مي كنند تا كنسرتی برگزار نشود فاجعه آميز تر اينكه ، قبلا براي هر كنسرتي كه نوازنده زن در آن شركت ميداشت ، چند نفر حراستي را پشت پرده ي سن نمايش قرار ميدادن كه اتفاقي نيفتد! بعداً ديدن بهتر آن است كه خانم ها اصلا روي سن نروند بهتر است ! در همين رابطه ، مراجع تقليد و ائمه جمعه فتوي داده اند كه تك خواني زنها اشكال شرعي دارد ممكن است مطابق قانون اساسي نباشد! جل الخالق! اخيرا هم به برگزار كننده هاي كنسرت گفته اند كنسرت ها بايد ساعت دو بعدازظهر برگزار شود و زن براى زن بخواند[٢] يكي از رهبران كنسرت هم گفته است ( علي رهبر) اگر زنان در كنسرت نباشند ما هم كنسرت را برگزار نمي كنيم . ملاحظه مي كنيد اين يكي پايان خط يك رژيم تماميت خواه و توتاليتر است كه مي خواهد همه چيز را در دست كنترل داشته باشد.در هنر و سينما در اقتصاد و سياست و حتا در امورات و خصوصي ترين مسائل مردم دخالت ميكند. در پايان بايد پرسيد؛آيا چنين نظامهايي در قرن بيست ويكم مي توانند اتوريته قرن نوزدهم را داشته باشند؟آيا مردم دراين قرن تكنولوژي ، تحمل چنين نظامهايي را دارند يابرعليه توتاليتاريسم سر به شورش مي گذارند؟ آينده درخشاني در انتظار است با اتحاد و همبستگي مي توان رژيم توتاليتر را از صحنه روزگار حذف كرد همانطوري كه فاشيست و نازيسم و ساير ديكتاتور ها سرنگون شدن، ما هم مي توانيم حكومتي دموكراتيك و آزاد بدست آوريم و ايراني آزاد بسازيم .
___________________________________________________________________________________________
[١]فرهنگ آشوري
[٢] مصاحبه خانم سپيده جندقي از خواننده گان موسيقي سنتي ، كه مي گفت با اين وضع امكان تماشاچي آوردن نيست و اكثرا سالنها خالي مي ماندو مجبوريم كلا كنسرت را برگزار نكنيم!
[٣] هاشمي طباء در سحام نيوز