سخنگوی شورای نگهبان: پرتکرارترين ايرادات شورا به مصوبات مجلس در مورد خط و زبان فارسی است

انتخاب
هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود نوشت: براساس اصل ۱۵ قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و متون رسمی کشور باید با زبان و خط فارسی باشد.

به نوشته سخنگوی شورای نگهبان توجه جدی شورای نگهبان به این اصل، باعث شده است ایراد اصل ۱۵، از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به مصوبات باشد. پاسداری از این زبان وظیفه همه ماست.

گفتنی است، براساس اصل ۱۵ قانون اساسی زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است و اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد.