یادواره شهیدان فدایی/ فدایی شهید رفیق خلیل سلمانی نژاد - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

یادواره شهیدان فدایی
فدایی شهید رفیق خلیل سلمانی نژاد
گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

رفیق خلیل سلمانی نژاد در شمار نسل اول فداییها بود که همزمان با حماسه سیاهکل فعالیت سیاسی می کرد و در ارتباط ارگانیک با کادرهای فدایی بود. رفیق خلیل متولد سال 1324 در دامغان بود. در دوران تحصیل از دانش آموختگان ممتاز بود و در همین زمان با جنبش انقلابی در ارتباط با رفقای فدایی امیر پرویز پویان و جواد سلاحی در ارتباط تنگاتنگ قرار داشت و نقش فعال و موثر داشت.
همزمان با شروع مبارزه مسلحانه و ضرورت حضور بیشتر این رفیق در فعالیتهای انقلابی، زنده یاد خلیل سلمانی نژاد از شغل آموزگاری که مورد علاقه اش بود استعفا داد و به فعالیت حرفه ای و تمام وقت پرداخت.
پس از آغاز عملیات انقلابی در سیاهکل، رفیق خلیل از جمله فعالان انقلابی بود که ساواک برای به دام انداختن او پیگیریهای زیاد می کرد.
در روز 18 اردیبهشت سال 1350 در حال کار رفیق خلیل روی مواد انفجاری و ساخت بمب کار می کرد، دچار حادثه آتش سوزی و انفجار مواد منفجره و به شدت زخمی شد. متاسفانه این رفیق قبل از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.
یادش ماندگار

منبع: نیرد خلق شماره ۴۵۰، پنجشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱ آوریل ۲۰۲۲


http://www.iran-nabard.com/N450/yadvareh%20450.htm