قتل ناموسی تجاوز به برابری انسانهاست - اسماعیل مولودی

قتل ناموسی تجاوز به برابری انسانهاست
اسماعیل مولودی
۲۰ ژانویه ۲۰۱۷

پانزدهسال پیش فادیمه شاهیندال بدست پدرش در اپسالا سويد بقتل رسید. تیری که فادیمه را کشت پژواکش تنها در سوئد نبود بلکه صدای آن در تمام دنیا به گوش رسید و همه رسانه های دنیا هزاران برگ از صفحات خودرا بدان اختصاص دادند. قتل ناموسی بازمانده از دوران بربریت بشر و ضد انسانی بودن اخلاق و فرهنگ مرد سالار را بنمایش می گذارد. متن زیر بحثی است در مورد قتل ناموسی که بصورت سخنرانی در یک کنفرانس در دانشگاه ترول هیتان سوئد کردم. بمناسبت پانزده سالروز قتل فادیمه شاهین دال خلاصه ای از آن را در اینجا به نظرتان میرسانم.


Inline image
ویژگی قتل ناموسی در این است که این تنها زنان نیستند که بعلت مظنون شدن مردانشان به آنها تجاوز میشود و کشته میشوند . این نیست که بعلت اطاعت نکردن زنان از شوهرانشان کشته میشوند بلکه پدر فرزند خودرا، برادر خواهر خودرا و بترتیب عمو، دایی و مردان طایفه تصمصیم میگیرند که خاطیان از مقرارت فرهنگ مرد سالار را بقتل برسانند تا بدینوسیله شرف و ناموس خانواده و طایفه را حفظ کنند. در این معادله این مردان طایفه هستند که میگویند شرف و ناموس یعنی چی! شرف و ناموس هم یعنی کنترل بر روابط جنسی زنان در خانواده، طایفه ودر جامعه. در فرهنگ مرد سالار فرد هیچ حقوقی ندارد. فرد در تقسیم و سلسله مراتب گروه و طایفه خود جامیگیرد و بستگی دارد که در چه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه طایفه ای است. بهمین خاطر دختر یا پسر، مرد یا زن در این سیستم جایگاه خودرا تحت مقررات طایفه بدست خواهند آورد. گروه است تصمیم میگیرد حقوق فرد هیچگونه جایی برای ابراز وجود ندارد . در این بازی مردان حرف آخر را دارند و زنان از هیچگونه حقوقی برخوردار نیستند. در بهترین حالت مشاور و منشی جلسات دفاع از شرف و ناموس هستند. تازه آنهم بستگی به سلسله مراتب و وضعیت خانواده در این
برای اجرای قتل ناموسی خانواده رسما جلسه میگیرد. مقتول حتی در جلسه ای که حکم مرگش صادر میشود گاها شرکت میکند. مردان طایفه تصمیم میگیرند که دختر و یا زنی که قانون ناموس خانواده را رعایت نکرده بقتل برسانند. در این جلسه به هرکس وظیفه ای سپرده میشود. کسی که حکم قتل را اجرا میکند مورد تشویق و نشان لیاقت قرار میگیردو قهرمان طایفه میشود. وقتی قتل انجام شد هیچکس برای مقتول عزا نمیگیرد. چرا عزا؟ ما امر مقدس دفاع از ناموسمان را اجرا کردیم. پدری که دخترش را بقتل میرساند، برادری که خواهرش را میکشد و خلاصه مردی که قتل را اجرا میکند. بعنوان قهرمان معرفی میگردد و درست مثل سربازان هیتلر که روزها مردم را در کوره اتش سوزی میسوزاندند و شبها با وجدان آرام در کنار زن و بچه شان میخوابیدند. زیرا فکر میکردند که وظیفه ملی و میهنی شان را در خدمت به کشورشان انجام داده اند. در
ست شخص قاتل مورد عزت و احترام خانواده و طایفه قرار میگیرد.
بنا براین قتل ناموسی مثل هر قتل معمولی نیست. حتی فکر کردن به اینکه پدری فرزندش را بقتل برساند، مردی زنش را کتک بزند عذاب آور است، تا چه رسد به اینکه در اجرای این برنامه غیر انسانی شرکت داده شوید.
قتل ناموسی شیوه حاکم کردن فرهنگ مرد سالار بر جامعه است. زیرا در این فرهنگ زنان و کودکان ملک تلق مرد هستند. جامعه مرد سالار برای بقای خود به هر حرکت غیر انسانی دست میزند و ابزار این حاکمیت ضد انسانی مذهب و دستگاه حاکمه هستند که در یک اشتراک نامقدس علیه حرمت انسان قرار میگیرند. در جمهوری اسلامی ایران اسلام دارد حکومت میکند. حتما خبر دارید که از زمان سرکار آمدن حاکمیت اسلام آپارتاید جنسی رسما و قانونا در جامعه اجرا میشود. سنگسار زنان، شلاق زدن زنان و دخترانی که حجاب رعایت نمیکنند. همه و همه علیه حرمت انسان متحد شده اند. حجاب تنها مسئله زنان نیست بلکه اسلام با مطرح کردن حجاب و اجباری کردنش مردان را هم مثل حیوان قلم داد میکند. چون میگوید اگر زن موی سرش پیدا باشد باعث تحریک جنسی مرد میشود. در نتیجه سکس برای مرد یک امر حیوانی است که با دیدن موی زن تحریک میشود. قوانین مذهبی و فرهنگ مرد سالار دشمن برابری انسان هستند که بکمک قانون در جامعه حاکمیت خودرا تحمیل میکنند.
بعضی ها فکر میکنند، کسانی که قتل ناموسی مرتکب میشوند، از حقوق بشر خبر ندارند و یا قانون برابری زن و مرد در سوئد را یاد نگرفته اند، اطلاعشان ناچیز است. بنظرم خیلی ساده لوحانه است. قتل ناموسی از یک سیستم فکری نشات میگیرد. یک نوع طرز تفکر و روش حاکمیت و طرز زندگی است. به نوینسندگان قوانین در جامعه نگاه کنید. همه پرفسور و دانشمند هستند. اما با طرز تفکر خود آنرا ترجمه میکند. وقتی کسی معتقد به یک تفکر است، صحبت از اطلاعات و دانش مسخره بنظر میرسد. مسئولین جمهوری اسلامی بیسواد نیستند بلکه مجری احکام غیر انسانی الهی و اسلام هستند که بهش اعتقاد دارند. به کلیسای به پاپ نگاه کنید که مخالف سقط جنین است. به مدارس مذهبی نگاه کنید در همین جامعه مدرن. بنابراین مجریان قتلهای ناموسی در اصل مجری اعتقادات مذهبی خود، مجری فرهنگ ضد انسانی مرد سالار و خواهان حاکمیت مردان در جامعه اند. برابری زن و مرد احترام به شخصیت انسان در دستگاه فکری آنها جایگاهی ندارد.
شاید کسی بپرسد، در سوئد چگونه اینها اجازه میابند اینکار را بکنند؟ سوال خوبی است. در غرب و در جامعه سوئد کسانی مرتکب این عمل میشوند که در گتوها زندگی میکنند. جامعه با تفکر راسیستی نسبیت فرهنگی آدمها را نه بعنوان انسان بلکه تحت نام فرهنگ، نژاد و تعلقات قومی و مذهبی تقسیم میکند. در همین رابطه مهاجرین جزو فقیرترین قشر جامعه هستند. مجبورند در گتو ها بمانند. حتی بدلیل اینکه جامعه آنهارا در فعالیتهای روزمره خود شریک نمیکند مجبور میشوند در کنار همولایتی سابق خود قرار گیرد. در آنجا انواع و اقسام فرهنگ ها وجود دارد. در هر جامعه ای که نگاه کنید فرهنگهای مختلف است. فرهنگ یعنی طرز زندگی و طرز تلقی زندگی آدمها یعنی روش زندگی "لیو استیل" فرهنگ رد طول تاریخ بشر با پیشرفت علم و جامعه تغییر میکند. فرهنگ در یک قالب معین نمیگنجد بلکه مثل زندگی انسانها متغییر است و رو به جلو میرود. اما در این گتوها آخوند و امام مسجد، کنیسه، کلیسا دور این آدمها را میگیرند و فرد هم از فرط تنهایی دمخور آنها میشود. در گتو ها امامان مساجد و کشیشان کلیسا حکم میرانند. در همین رابطه است که افکار قرون وسطی به حیات خود ادمه میدهد. فرهنگ عقب افتاده میدان دار است.