گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي - عباس رحمتي

گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي!
عباس رحمتي

تقريبا ٣٨ سال پيش ، زماني كه غربي ها ،خميني را،راهي ايران كردند او بجاي اينكه به دانشگاه برود ، يك راست به گورستان بهشت زهرا رفت تا پيامش را به ملت فهرمان ايران برساند ! در آن زمان جز افراد معدودي، كسي فكر نمي نکرد كه خميني ،چرا به گورستان رفت و چه اهدافي از اين كار داشت؟ نا گفته نماند در همان زمان عده اي بودن كه ميگفتند ، خميني براي فاتحه خواني ايران و ايراني به بهشت زهرا رفته تا از آنجا درب بهشت را مجاني براي ملت بگشايد ! ولي بعضي ها اين صحِبتها را به سٌخره مي گرفتن و مي گفتند ، اينطور نيست، امام را تشویق کردن و از او استقبال کردند .أمّا گذشت زمان چیز دیگری را نشان داد همان چیزی را نشان داد که تعداد محدود مي گفتند . در آن روز (١٢ بهمن ١٣٥٧ )خميني حرفهائي زِد كه بعدها مشخص شد جز فريب مردم چيز ديگري در ذهنش نبوده است ، در هـمانجا گفت ،"خوب، ما حساب بکنیم که این مصیبت‌ها برای چه به این ملت وارد شد، مگر این ملت چه می‌گفت و چه می‌گوید که از آ‌ن‌وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود." در ادامه گفت رژيم پهلوي ،
مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد. مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد! گذشت زمان نشان داد كه اين گفته ها فقط براي فريب بود در اين مدت جمهوري اسلامي نه تنها قبرستانها كه امام زاده را هم آباد كرد و بر تعداد آنها افزود تا جايي كه تعداد آنها را به ١٣ هزار رسانده است كه اين ننگي است بر پيشناني ما ايرانيان است . قبرستان ها را چنان آباد كرده است كه حالا شايد عطر بوي آن عده اي را به زندگي در گورها ميكشاند و دوست دارند اين بار خود با پای خود به گورستان بروندو گور خواب شوند ! ولي اينطور نيست این بخاطر همان بهاء ندادن به اقتصاد کشور است اين از نداشتن جايي براي خوابيدن است كه امن ترين و مرغوبتريت جا را گورستان تميز داده اند در حاليكه عده اي حقوق هاي نجومي دارند و با دزدي هاي ميلياردي به پنت هاوس هاي سر به فلك كشيده رسيده اند، عده اي بايد شب را در گوري كه فقط يك نَفَر خواب است به صبح برسانند. و اين همان وعده هايي بود كه خميني به دروغ به مردم داده بود ، ما خانه و آب و برق را مجاني ميكنيم و همه چيزتان را مجاني مي كنيم ! البته اين وعده ها درست بود نه براي ايراني براي سوري ها و مردم ِغزه و لبنان و... أنصار خميني حتا به گور خوابها هم رحم نكرده و شبانه آنها را با ضرب و شئتم از گورستان نصير آباد درشهریار بيرون كردند دور نشويم ، خميني در همان روز در بهشت زهرا نطق خود را چنين ادامه ميدهد" مخازن نفت ما را تمام کرده بود( منظور شاه بود !) ، زراعت مان را هم که تمام کرده، این ملت بکلی ساقط شده بود و باید عملگی کند برای اغیار. ما که فریاد می کنیم از دست این، برای این است!" در همین باید گفت يكي از دلايل بيرون آوردن شاه از ایران ،اين بود كه این اواخر او ميخواست ، نفت را به قيمت روز بفروشد و به قول خودش ديگر به چشم آبي ها باج ندهد و همين باعث شد در كنفرانس "گوادلوپ "كارتر خواهان بيرون آوردن شاه از ايران شد ، اين در حالي بود كه موضع فرانسه در مورد خروج شاه متناقض بود و سردر گمي بين سران كشورهاي بزرگ اروپايي نشان ميداد كه كارتر در صدد متقاعد كردن آنها نيز بوده است . [١] چرا چون، مخازن نفت نه تنها تمام شده بود كه بيشتر هم شده و خميني در همان لوفل نوشاتو قول داده بود كه به منافع آمريكا لطمه اي نخواهد خورد [٢] در آنجا ( فرانسه) گفت كه مابه صدور نفت به غرب ادامه ميدهيم ، اخيرا نامهِ پراكني هاي خميني به جان اف كندي و كارتر در سالهاي قبل از انقلاب ايران توسط بی بی سی افشاء شد. این نامه ها نشان میدهد كاسه اي پشت نيمه كاسه بوده است و به قبرستان رفتن خميني فقط مردم فريبي بیش نبوده است كه غربيها و يا شا ید خود مبتكرش بوده است ! به قبرستان رفتن خميني در 18 دی ماه 1357(هشتم ژانویه 1979) پيام ديگري نیز داشت و آن حس هميشه مرگ بود كه خميني و آخوندهاي ديگر رو منبرها به مردم ایران توصيه كرده و می کنند تا تنگي قبر را در شب اول قبر حس كنند و شايد هم درسي باشد برای اینکه مردم جایشان فقط و فقط در گورستان باشد و نه در جاهای دیگری علمی، هنری و یا شادی افزا. البته اينها حرف و حديث هايي است كه براي مردم زده ميشود اما در صدر مقامات جمهوري اسلامي ( جمهوري رانتخواري) اوضاع طور ديگري است زندگی در کاخها و تردد با ماشین های ضد گلوله و جیبهای دراز پر پول حس دیگری به آخوندها داده است حس زندگی شاید! طرف دیگر مردمند که در اين نظام فاشيستي حقی ندارند، بله مردم حتا حق و حقوقی برای شادی ندارند ، اينکه رژیم از تجمع دو نفر به بالا وحشت دارد عجب نیست و شکی نیست حتا اگر اين تجمع در گورستان باشد . از طرفی حق و حقوق كارگران، ماها ست كه پرداخت نشده است و كارخانه ها يكي پس از ديگري در حال بسته شدن است با چنين روندي پيش بيني ميشود بر تعداد گورخوابان افزوده شود . بعد از مرگ خميني خامنه اي عمامه سلطاني را بر سر گذاشت البته اگر كمكهای رفسنجاني نبود محال بود تا او سكاندار اين كشتي ( ولايت فقيه ) بر گِل نشسته شود. خمینی می خواست به مقام آدمیت برسد و مرتب می گفت خداوند ما را آدم کند! از او و جانشینش باید پیرسید مگرمقام آدمیت چیزی جز خدمت به مردم است؟ شما خدمت به اسلام را آدمیت میدانید که در دنیای واقعی جایی ندارد . بدنبال همین خدمت به اسلام بود که بعداز مرگ خمینی استراتژی جنگ طلبانه اش ادامه می یابد. جنگ های منطقه ای شکل دیگری به خود می گیرد و پول و اسلحه و نیروی انسانی در عراق و سوریه و لبنان و تا یمن و بحرین خرج می شود و باز بر فقر مردم افزوده می شود و کارتون خوابها نه تنهاکمتر که بیشتر می شوند علاوه بر آن، گورخوابها پدیده نویی دیگر در ایران بوجود میآید و بجای صنعتی تر شدن کشور پول و سرمایه در جنگهای منطقه ای بکار میرود و بر تولیدات بی پناه ها و بی سرپرستان و گورخوابان و فاحشه ها و معتادان و... افزوده می شود بر كسي پوشیده نیست با تفکرات سنتی وپوسیده باید منتظر سوغاتیهای دیگر جمهوری اسلامی بود و جز ویرانی ایران چیز دیگری نمی تواندانتظار داشت.
سخن پایانی :
خميني در حالیکه خودش استاد قبرستان سازی بود ملت را فریب داد و در بدو ورودش به ایران در بهشت زهرا گفت : آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند؟ یک قبرستان !! و خود برای آینده ملت که در واقع برای آخرت ملت بود تعیین و تکلیف میکرد او نگران بهشت برای آن دنیای مردم بود و خامنه ای جانشینش نیز هنوز هم هست !! او در همان جا باز ميگويد:مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ خميني دروغ گفت و رفت و قبرستانهای بزرگ را باقی گذاشت و رفت ،قبرستانها را چنان آباد كرد كه حالا عده اي بي پناه به قبرستان ميروند و خود را زنده در گور ميكنند و ننگ ديگري براي جمهوري اسلامي به جاي ميگذارند . اين پايه و اساس تفكرات اسلامي خميني بود كه كشور را به قبرستان تبديل كرده است اين تفكرات را قبرستانی هم نیز می گویند ، اینها حاصل " نه يك كلمه بيشتر و نه کلمه کمتر اسلامي او بود كه در زمان راي به جمهوري اسلامي مطرح كرد در آنزمان مردم معنا و مفهوم ان كلمات را نمي دانستند ولي حالا بعد از ٣٨ سال مصیبت این جمهوری ، با پوست و گوشت خود مفهوم كلمات خميني را بهتر درك ميكنند، مردم درک می کنند که او چه معجوني به خوردشان داده است . چنان فقري را در جامعه حاکم کرده است که بوی مرگ میدهد چنان وضعيتي در كشور بوجود آورده است كه از فشار فقر عده اي راضي شده اند زنده زنده در قبر بخوابند ولی آنجا هم باز مردم را راحت نمی گذارند! رهبري كه اقتصاد را مال خر میدانست نتيجه اش جز اين نمي تواند باشد ميليونها بيكار و معتاد و صدها كارتون خواب و زاغه نشينان ( از هر ٤ نفر ايراني يك نفر زاغه نشين ) و حالاهم گور خواب ها كه نا گهان جامعه را از خواب سنگین بيدار مي كند ولي استاندار تهران با کمال پررویی منكر شده که بله در ايران چنين چيزيهايي وجود ندارد ، به اين آمار توجه كنيد :سازمان جهانی برنامه توسعه انسانی یا همان "برنامه عمل" سازمان ملل در گزارش سالانه اش آماری درباره ایران منتشر کرده که نشان می دهد ۲۵ درصد ایرانیان در زاغه ها زندگی می کنند؛خبری که با وجود عدم اعلام دقیق نرخ "خط فقر"، با گفته های چندی پیش وزیر اقتصاد که اعلام کرده بود ۳۱ درصد از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط کرده اند، همخوانی دارد.[٣] در حاليكه ريیس دولت خود قبول كرده است گورخواب هم وجود دارد عده اي هنوز در خواب خرگوشي خود خورناس مي كشند . علاوه بر اينها پرداخت نكردن ماهها حقوق كارگران و برنگراندن معوقه هاي فرهنگيان ( باز نشسته ها) همه و همه از سوغاتي هاي جمهوري اسلامي است كه خميني وعده داده بود ، همه چیز را برای شما مجانی میکنیم آب و برق را مجانی میکنیم !! شرم بر دروغگو!! چه كسي جوابگوي اين پديده شرم آور و دردناك گور خوابي است ؟ دولتی که براحتی از کنار این پدیده شوم عبور میکند جوابگو خواهد بود ؟ آيا پرداخت نكردن حقوق كارگران و برنگرداندن معوقه هاي فرهنگيان و... در آینده ای نه چندان دور اقشار ديگري را به گورستانهاي كشور نخواهد برد ؟ آيا زمان آن نرسيده است كه دولت تدبير و اميد ،یقه احمدی نژاد را بگیرد پولهايي كه او و رهبرش برده اند را از آنها در خواست كنند؟ آيا زمان آن نرسيده است كه دولت تدبير و اميد دست از جنگ طلبي در منطقه بردارد و و پولهايي كه در سوريه و عراق ولبنان و... خرج ميكند را برای ايراني خرج کند تا از گستردگي گور خوابي و زاغه نشيني جلوگيري كنند؟ آيا اين ساده ترين راه براي جلوگيري از اين پديده شوم گورخوابی نيست ؟ آيا حفظ حرم در سوريه به ايرانيان مربوط است و یا واجب تر از آن رسيدگي به وضعیت زاغه نشين ها و گور خوابهاست ؟ آيا منطقه را به آشوب كشاندن راحت تر است يا جلو گيري از پديده شوم كارتون خواب و گورخوابان ؟ خميني گفته بود، حفظ نظام از اوجب واجبات است يعني هر طوري شده و به هرخس و خاشاكي چنگ بزنید تا نظام را حفظ كنید و بقولي هدف ، وسيله را توجيه ميكندتا نظام سرکوبگر بماند، معني اين حرف یعنی هر گونه فشار بر مردم ایران واجب است حتا از غذای روزانه ! رهبری که تمام تلاشش را برای حفظ نظام می گذارد حاضر است دست به هر جنایتی بزند تا نظام را حفظ کند و از کوچکترین سایه می ترسد و از کوچکترین تجمعی وحشت دارد و این وحشت از کارتن خواب و گور خواب چندین برابر است چرا که مردم خیرخواه را برای کمک به گورخوابها به قبرستان کشاند و تجمع را به بالای دو نفر رساند به همین دلیل بود که استاندار تهران وحشت کرده و از شدت وحشت می گوید ما بی سر پناه نداریم این درحالی است که روحانی رییس دولت تدبیر و امید به این ارمغان جمهوری اسلامی هم اعتراف کرد و از کنارش نیز گذشت ولی استاندار تهران، همچنان خودش را به کوچه ی علی چپ زده است .
حمله چماقداران رژیم به گورخوابهای قبرستان نصیر آباد شهریار و بیرون کردن آنها از قبرستان این شهرک کوچک ،نشان داد که ماموران خامنه ای قصد پاک کردن صورت مسئله را نیز دارند ولی مردم با حضورشان در این قبرستان، نشان دادند این ننگ را دیگر تحمل نخواهند کرد تا خامنه ای هر شب راحت سر به بالین بگذارد مردم با کمک هایشان و کشاندن خبرنگاران در قبرستانها به دنیا نشان دادند که غارتگران در کشور ایران بر روی چاههای نفت و گاز می خوابند ولی سهم ملت ایران زندان و داس و درفش و شکنجه و اعدام و امروز نیز گور خوابی است.
_____________________________________________________________________________
[١]ژیسکاردستن آن‌گونه که در خاطرات خود می‌گوید هنوز باور نداشت که کار شاه به پایان رسیده است. او گزارش‌های ارسالی "رائول دلای"، سفیر فرانسه در تهران را که تأکید می‌کرد راهی جز خروج شاه از کشور وجود ندارد "بدبینانه" خوانده و به همین دلیل برای آگاهی از اوضاع ایران "میشل پونیاتوسکی"، فرستاده ویژه خود را که دوست شاه نیز بود، به تهران اعزام کرده بود. از این‌رو وقتی گزارش‌های پونیاتوسکی را نیز با جمع‌بندی سفیر فرانسه یکسان یافت، در یک سردرگمی سیاسی دعوتنامه‌هایی برای جیمی ‌کارتر، رییس جمهور آمریکا، جیمز کالاهان نخست‌وزیر انگلستان و هلموت اشمیت صدراعظم آلمان فرستاد و آنها را به گوادلوپ دعوت کرد تا به مشورت پرداخته، راهبردهای سیاسی خود را با آنها همسو سازد و چاره مشترکی برای حفظ منافع خویش در ایران بیابند.»( کنفرانس گوادلوپ،موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)
اما مواضع متناقض دولت فرانسه در آن دوره، زمانی به اوج خود می‌رسد که بیست سال بعد از انقلاب اسلامی، ژیسکاردستن فرانسوی در مصاحبه‌ای با روزنامه‌توس(مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۷۷) در باره‌کنفرانس گوادلوپ گفت:«ما چهار کشور در این گفت‌وگوها شرکت کردیم:آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه. تنها کشوری که در این جلسه زنگ خاتمه‌حکومت شاه را بصدا درآورد، نماینده‌دولت آمریکا بود و معتقد بود وقت تغییر رژیم در ایران است، طوری که همه‌ما متحیر شدیم. در همان جلسه انگلیس و آمریکا متفقا به عنوان یک نیروی متحد و همفکر و هم عقیده خواهان خروج شاه از ایران بودند...»
[٢]در 18 دی ماه 1357(هشتم ژانویه 1979) دو نفر از طرف ژیسکاردستن برای دیدار امام به نوفل لوشاتو رفتند.این اولین باری بود که نمایندگان رسمی رییس جمهور به دیدار امام می‌رفتند.چنانکه ابراهیم یزدی در کتاب آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها نقل می کند:«نماینده ژیسکاردستن می‌گوید وزیر خارجه(فرانسه) پیغام داد که محرمانه ماندن پیغام کارتر به امام مفید است، چرا که امکان ادامه این ارتباط را خواهد داد.به من هم دستور داده شده است که بگویم پیغام و محتوای آن خیلی منطقی است و انتقال قدرت در ایران باید کنترل بشود و با احساس مسوولیت‌های شدید سیاسی همراه باشد.» مفيد بودن و انتقال قدرت در اينجا براي حاكم كردن خميني لازم و ملزوم يگديگرند كه دكتر يزدي مي خواهد مخفي ( محرمانه ) بماند .

پس از ختم سخنان نماینده ژیسکاردستن،امام در پاسخ به پیام کارتر گفتند:«...و اما به دولت فرانسه، از رییس‌جمهور که در این کنفرانس از تائید کارتر از شاه مناقشه کرده است، تشکر می‌کنم و میل دارم که کارتر را نصیحت کنند که دست از پشتیبانی این شاه و این رژیم و این دولت، که همه بر خلاف قوانین است دست بردارند.و به این کودتای نظامی تائید نکنند و جلوگیری کنند، تا ایران آرامش خود را به دست بیاورد و چرخ‌های اقتصاد به گردش درآید و در آن وقت است که می‌شود که نفت را به غرب و هر کجا که مشتری هست صادر کند.»
[3]گزارش تکاندهنده سازمان ملل از زاغه نشینی در ایران
از هر ۴ ایرانی؛ یک نفر زاغه نشین
یک ماه پس از اعلام رقم کارتن خواب های شهر تهران که سردار قالیباف تعداد آنها را ۱۵ هزار نفر می داند، سازمان جهانی برنامه توسعه انسانی یا همان "برنامه عمل" سازمان ملل در گزارش سالانه اش آماری درباره ایران منتشر کرده که نشان می دهد ۲۵ درصد ایرانیان در زاغه ها زندگی می کنند؛خبری که با وجود عدم اعلام دقیق نرخ "خط فقر"، با گفته های چندی پیش وزیر اقتصاد که اعلام کرده بود ۳۱ درصد از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط کرده اند، همخوانی دارد.
به نوشته سایت های خبری داخلی، در گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان توسعه انسانی سازمان ملل اعلام شده است که ایران در حال حاضر با پدیده زاغه نشینی دست به گریبان است و ۲۵.۱ درصد از جمعیت ایران در زاغه ها زندگی می کنند.
به نوشته این سایت ها، این رقم با توجه به جمعیت ۷۷ میلیونی ایران بدین معناست که از هر ۴ ایرانی، یکی در زاغه ها زندگی می کند و از شرایط وخیم اقتصادی و غذایی و بهداشتی رنج می برد.
خبر تکاندهنده زندگی بیش از یک چهارم جمعیت ایران در زاغه ها در حالیست که بر اساس گزارش دولت به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هم‌اکنون ۳۱ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستند و با این حساب از هر سه خانوار ایرانی یک خانوار زیر خط فقر قرار دارد.