مهدی سامع: تسلیت به مردم کوبا برای درگذشت رفیق فیدل

ایران نبرد
با تاثر بسیار صبح امروز رفیق فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا درگذشت. فیدل کاسترو در کنار چند ده تن از فعالان انقلابی کوبا و آمریکای لاتین همچون رفیق ارنستو چه گوارا نقش بی بدیلی در پیروزی انقلاب کوبا داشت. او توانست با تیزهوشی و جسارت پیکاری مسلحانه علیه دیکتاتوری باتیستا، وابسته به امپریالیسم آمریکا، را در کوههای «سیه را ماسترا» آغاز کند و پس از سه سال مبارزه قهرمانانه مرحله اول انقلاب کوبا را در سال ۱۹۵۹ میلادی به پیروزی برساند. پیروزی انقلاب کوبا تاثیر مهمی در آمریکای لاتین داشت و برای انقلابیون همه کشورها تجربه ارزشمند به ثبت رساند.

از جانب خودم و رفقای در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در گذشت رفیق کاسترو را به مردم کوبا و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶