یادواره شهیدان فدایی/ رفیق عباس مفتاحی - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمیفدایی شهید رفیق عباس مفتاحی متولد سال 1324 در ساری است. وی پس پایان دوره دبیرستان وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. وی همراه با تعداد دیگری یک محفل مطالعاتی در مازندران و تهران تشکیل داد. رفقا اسدالله مفتاحی، احمد فرهودی، چنگیز قبادی، مهرنوش ابراهیمی و ... از جمله اعضای اولیه این محفل بودند. در سال 1347 رفیق عباس از طریق رفیق امیر پرویز پویان با رفیق مسعود احمد زاده آشنا شد و هسته اولیه گروه را تشکیل دادند.
این گروه در سال 1348پس از یک سلسله مطالعات تئوریک، سیاسی و اجتماعی خط مشی مبارزه مسلحانه را در دستور کار خود قرار داد. گروه با فعالیت خستگی ناپذیر رفیق عباس مفتاحی گسترش زیادی پیدا کرد.
در سال 1348، ارتباط اولیه بین این گروه با گروه جنگل از طریق رفیق ناصر سیف دلیل صفایی برقرار می شود و این ارتباط پس از مدتی به همکاری بین دوگروه منجر می شود و در این همکاری فدایی شهید رفیق احمد فرهودی به تیم جنگل می پیوندد. همچنین رفیق عباس در شهر ساری با رفیق علی اکبر صفایی فراهانی آشنا شده بود و این آشنایی در پروسه همکاری دوگروه نقش موثری داشت.
پس از رستاخیز سیاهکل و اعلام «چریکهای فدایی خلق» رفیق عباس از جمله اعضای اولین کمیته مرکزی چریکها بود که نقش برجسته ای در سازماندهی داشت.
به دنبال دستگیریهای سال 1350، رفیق عباس در یک قرار خیابانی شناسایی و مورد حمله امنیتیها قرار می گیرد و طی درگیری سلاح وی دچار مشکل شده و گیر می کند و بلافاصله پس از دستگیری به شکنجه گاه منتقل می شود. شکنجه های مختلف تاثیری بر اراده فدایی خلق عباس مفتاحی نداشت. رفیق عباس در بیدادگاه نظامی شاه به اعدام محکوم شد. روز یازدهم اسفند سال 1350 رفقا عباس و اسدالله مفتاحی، مسعود و مجید احمد زاده، حمید توکلی و غلامرضا گلوی در میدان تیر چیتگر تیرباران شدند.
ترانه «تو بارونی» با صدای زنده یاد رامش، که از سروده های مینا اسدی و در مورد رفقا عباس و اسدالله مفتاحی است.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۵، آدینه اول اسفند ۱۳۹۹ ـ ۱۹ فوریه ۲۰۲۱