ترجمه کتابی درباره نظریات مارکس در زمینه آموزش

ایلنا
کتاب «درباره مارکس: درآمدی بر خرد انقلابی کارل مارکس» نوشته «پالا آلمن» با ترجمه مهدی گنجوی از سوی نشر حکمت کلمه روانه بازار کتاب شد.

مهدی گنجوی در دیباچه کتاب، آن را اولین عنوان از مجموعه‌ای پیرامون فلسفه و جامعه‌شناسی آموزش انتقادی می‌خواند که می‌کوشد با ترجمه آثار متفکران انتقادی در حوزه آموزش، راه‌گشای درک عمیق مفهوم آگاهی، ایدئولوژی، سرمایه‌داری و آموزش باشد.

مترجم کتاب همچنین اضافه می‌کند: «کتاب پالا آلمن به دلیل احاطه منحصر به‌فردش بر نظریات مارکس در زمینه آموزش، و نیز به‌خاطر زبان آموزنده و توانمندی آلمن در توضیح مختصر اما روشنگر تفکر انتقادی آموزشی، بهترین گزینه برای شروع این مجموعه است. آلمن با سابقه چند دهه تحقیق و تالیف پیرامون آموزش انتقادی، در کنار متفکرانی چون فریره و گرامشی سهمی چشم‌گیر در بازخوانی اندیشه‌های مارکس دارد.»

شهرزاد مجاب هم در بخشی از پیشگفتاری که برای این کتاب نوشته چنین می‌گوید:

«به نظر پالا آلمن، تئوریسین مارکسیست و معلم انقلابی، کلاس درس را باید تبدیل به فضایی آموزشی کرد که در آن نیروی یادگیری دانش‌آموختگان و دانش‌پژوهان رها شود تا بتوانند روابط قدرت را در تولید دانش و در نتیجه در این جهان بشناسند و درک کنند؛ بتوانند نقش خود را در تولید و بازتولید کلیه روابط اجتماعی در ساختار سرمایه‌داری ببینند، بتوانند درک کنند که جزئی از کل هستند و کلی از جزء روابط اجتماعی را تشکیل می‌دهند و از همه مهم‌تر بتوانند به این ذهنیت برسند که این جهان را می‌توان تغییر داد و با تغییر مادی جهان، ذهنیت انسان و روابط انسانی می‌تواند تحولی بنیادین پیدا کند.

پالا آلمن وظیفه بزرگی بر دوش آموزش‌دهندگان می‌گذارد، به‌طوری که سنگینی این وظیفه می‌تواند ناامیدکننده باشد. اما همیشه نوشته‌هایش را با امید به پایان می‌رساند. امید و اعتقاد به توانایی انسان به یادگیری، به خواست دنیایی فارغ از ستم و استثمار، به ذهنیت بلند پرواز انسان‌ها برای برچیدن روابط طبقاتی.»

این کتاب در ۱۹۹ صفحه و با قیمت ۳۷ هزار تومان منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.