فدایی شهید رفیق حمید مومنی - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی



رفیق حمید در سال ١٣٢١ در روستای بیدسرخ از توابع کرمانشاه (در نزدیکی شهرستان صحنه) متولد شد.
پس از پایان تحصیلات متوسطه، در رشته اقتصاد وارد دانشگاه تهران شد و در آنجا با رفیق بهمن روحی آهنگران آشنا شد.
در دانشکده اقتصاد جمعی از هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، شامل رفقا بهمن روحی اهنگران، علی اکبر جعفری، نزهت روحی آهنگران وجود داشتند که رفیق حمید با آنان در ارتباط بود. پس از پایان تحصیلات مدتی در کانون پرورش فکری کودکان به کار مشغول شد و در این دوره تسلط به زبان روسی را تکمیل نمود و تلاش زیادی برای ترجمه منابع کلاسیک مارکسیسم کرد.
رفیق حمید پس از اینکه توسط بهمن روحی اهنگران در ارتباط با سازمان قرار گرفت، در شاخه خراسان سازماندهی و در سال ١٣٥٢ به مشهد رفت.
رفیق حمید در همین زمان دست به انتشار مطالبی در نقد نظرات رفیق مصطفی شعاعیان زد و «کتاب شورش نه، قدمهای سنجیده در راه انقلاب» پاسخی بود به نوشته کتاب «شورش» نوشته رفیق مصطفی است.
رفیق حمید به عنوان یکی از تئوریسینهای سازمان با وجود سر دردهای شدیدی که به آن دچار بود، لحظه ‌ای از مطالعه، نوشتن و ترجمه و آموزش رفقا باز نمی ‌ایستاد و کتاب و مقالات زیادی را به رشته تحریر درآورد و همچنین در انتشار نبرد خلق بیشترین فعالیت را می‌ کرد.
در آخرین ماههای زندگی، رفیق حمید انرژی خود را برای تدوین برنامه انقلاب دمکراتیک و چگونگی حل مساله ارضی متمرکز ساخته بود.
در روز 23 بهمن 1354هنگامی‌که رفیق حمید به سر یک قرار می ‌رفت به محاصره مزدوران کمیته مشترک درآمد و در اثر اصابت گلوله مزدوران به شهادت رسید.
از رفیق حمید مومنی نوشته های زیادی برجا مانده که برخی از آنها با نام «م. بیدسرخی»
به جای مانده است.
یادش و نامش گرامی و ماندگار


منبع: نبرد خلق شماره 433، چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ ـ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱