مصطفی هجری: درگذشت کاک طیفور بطحایی همگان را در غم و اندوه فرو برد

کردستان مدیا
آدینه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت درگذشت کاک طیفور بطحایی پیامی منتشر نمود. متن پیام بدین شرح است: درگذشت کاک طیفور بطحایی ، شخصیت مبارز و هنرمند و نویسنده نامی کورد، همگان را در غم و اندوه فرو برد. بدین مناسبت مراتب تسلیت خویش را تقدیم خانواده معزز ایشان و دوستان و یاران و بویژه هنرمندان کورد و مردم مبارز سنندج می نماییم. یاد و نام ایشان جاویدان
حزب دمکرات کوردستان ایران مسئول اجرایی مصطفی هجری
٢١ شهریور ١٣٩٩ شمسی.