با اندوه و تاسف فراوان طیفور عزیز هم رفت - مهدی سامع

با اندوه و تاسف بسیار، طیفور نازنین هم پس از 73 سال زندگی پر تلاطم، ما را ترک کرد. زنده یاد طیفور بطحایی زاده سنندج و از مبارزان انقلابی و زندانیان سیاسی در دوران دیکتاتوری شاه و از فعالان سیاسی در جنبش مقاومت مردم کردستان در دوران استبداد مذهبی بود. فقدان رفیق طیفور را به همسر و فرزندان و خانواده او، به مردم کردستان و به تمام آزادیخواهان تسلیت می گویم.
مهدی سامع
پنجشنبه 20 شهریور 1399_ 10 سپتامبر 2020