مرا ببوس - مرجان

مرا ببوس.... مرا ببوس
کنار چوبه دار.... به عهد خود وفادار...
که سر نهیم به راه خلق خویش
ستاره می فروزد.... به حال ما بسوزد
فدایی طلایه دار کنون به پیش
شب سیه کجا رویم
یکی یکی جدا رویم
که رقص هم ببینیم...
به روی چوبه دار...
ترا خدا نگهدار
شکفته شد... زخون ما
زغنچه جنون ما
سرود عشق و ایثار
به یاد رزم و پیکار
به شور و شوق دیدار
زجان ما جوانه زد
به خاوران شراره زد
قسم به جان در خاک
به عاشقان بی باک
دلاوران چالاک
ای داغتان تازه...
در قلب ما می‌ جوشد....
پر کینه می خروشد . ...
که نام پاکتان پاینده است
دشتی پر شقایق ...
جویبار خونینش....
آیینه هر عاشق.....
خاوران ما هماره تابنده است


منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۸، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اوت ۲۰۲۰