بیانیه ۱۰۰۰ شخصیت زن از سراسر جهان در حمایت از مقاومت زنان ایران


سايت سازمان مجاهدين خلق ايران
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

در آستانه اولین سالگرد قیام سراسری مردم، ۱۰۰۰شخصیت از زنان سراسر جهان، طی بیانیه‌یی از مقاومت زنان ایران و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی حمایت کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در ۱۶سپتامبر ۲۰۲۲ قیام بزرگی در ایران شروع شد که زنان و دختران پیشتازان آن بودند. شمار قابل توجهی از ۷۵۰تن که توسط نیروهای سرکوبگر رژیم کشته شدند، زنان و دختران جوان بودند. در نتیجه سرکوب وحشیانه توسط رژیم، دست‌کم ۷۰کودک کشته شدند. خواسته مردم ایران، اعم از زن و مرد که در شعارهای آنها متبلور می‌شد، خاتمه دادن به‌ دیکتاتوری مذهبی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدایی دین و دولت و برابری کامل زن و مرد در همه زمینه‌هاست».
این بیانیه از جمله توسط ۵۰وزیر، نخست‌وزیر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور پیشین، ۱۷۵نماینده پارلمان، برندگان جایزه نوبل، هنرمندان، ورزشکاران و مسئولان انجمن‌ها و بنیادها از ۵قاره و ۶۷کشور جهان امضا شده است.
امضاکنندگان با اشاره به‌ پیشینه و ریشه‌های سترگ مقاومت و نقش زنان شجاع ایران در مبارزه با دیکتاتوری گفتند: «جهان شجاعت و جسارت زنان و دختران ایران را در جریان قیام مشاهده کرد که با دستان خالی و با به‌خطر انداختن جان خود در مقابل نیروهای سرکوب رژیم، به‌ویژه نیروهای سپاه پاسداران و بسیج ایستادند و فریاد زدند: ”چه باحجاب، چه بی‌حجاب، پیش به‌سوی انقلاب”. شجاعت و نقش پیشتاز زنان در این مبارزه، یک پدیده خلق‌الساعه نبود، بلکه قویاً در ۱۰۰سال مقاومت زنان ایران با ۲دیکتاتوری سلطنتی و دینی ریشه دارد. زن‌ستیزی خصیصه برجسته نظام ولایت فقیه و یکی از پایه‌های حاکمیت آخوندها است. مردم و جوانان و به‌ویژه زنان ایران مصمم‌اند که به‌ این دیکتاتوری قرون‌وسطایی پایان بدهند».
این بیانیه با اشاره به تلاش مذبوحانه رژیم زن‌ستیز و گسترش سرکوب و اختناق به‌منظور مقابله با جوشش شرایط انقلابی، بر ضرورت حمایت و همبستگی با مقاومت ایران تأکید می‌کند و می‌افزاید:
« ما امضاکنندگان این بیانیه همبستگی خود را با ۳۶۰۰پارلمانتر از سراسر جهان و هم‌چنین ۱۲۳تن از رؤسای جمهور و نخست‌وزیران پیشین ابراز می‌کنیم که حمایت‌شان را از خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و برنامه ۱۰ماده‌یی او برای آزادی، برابری و یک جمهوری دموکراتیک، برابری کامل زنان و مردان در همه زمینه‌ها به‌ویژه حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش، اعلام می‌کنیم».
امضاکنندگان بیانیه در پایان، ضمن فراخوان به‌ جامعه جهانی برای حمایت از قیام مردم ایران آمده است: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که در کنار زنان و مردم شجاع ایران بایستد، ارگان سرکوبگر و جنایتکار سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار بدهد و گام‌های قاطعی را برای حسابرسی از سردمداران این رژیم به‌خاطر جنایات‌‌شان، اتخاذ کند».
- وقتی ۱۰۰۰زن از برجسته‌ترین زنان سیاستمدار و پارلمانتر و نخبه از جمله زنان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر و وزیر و پارلمان و برندگان نوبل در بیانیه خود در آستانه سالگرد قیام سراسری روی شعار «چه با حجاب، چه بی‌حجاب، پیش به‌سوی انقلاب» انگشت می گذارند؛
- وقتی این شخصیت‌های زن از سراسر جهان «شجاعت و جسارت زنان و دختران ایران» و فداکاری و از جان گذشتگی زنان و دختران ایران را «که با دستان خالی و با به‌خطر انداختن جان خود در مقابل نیروهای سرکوب رژیم، به‌ویژه نیروهای سپاه پاسداران و بسیج ایستادند»، مورد ستایش قرار می‌دهند؛
- وقتی این زنان برجسته بر ضرورت لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران ولایت فقیه انگشت گذاشته و در کنار زنان و دختران پیشتاز و شورشگر ایران‌زمین می‌ایستند؛
علاوه بر همه اینها، حمایت ۱۰۰۰زن برجسته از سراسر جهان از برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی «برای آزادی، برابری و یک جمهوری دموکراتیک، برابری کامل زنان و مردان در همهٔ زمینه‌ها به‌ویژه حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش»؛
از یک‌سو نشاندهنده شکست کامل تمامی تلاش‌ها و ترفندهای جبهه ارتجاعی-استعماری علیه قیام سراسری و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و از سوی دیگر یک گواهی بین‌المللی بر درخشش و جوشش ارزش‌های پایه‌یی قیامی است که در بیش از ۴دهه مقاومت بی‌سازش رشیدترین زنان و مردان مجاهد و مبارز ایران ریشه دارد و خون بیش از ۷۵۰شهید از فرزندان فداکار ایران‌زمین نثار آن شده است.