علیه قتل ناموسی!/ در بیستمین سال قتل فادیمه شاهیندال - اسماعیل مولودی

۱۹ ژانویه ۲۰۲۲
بیست سال پیش فادیمه شاهیندال بدست پدرش در اپسالا سويد بقتل رسید. تیری که فادیمه را کشت برای خیلی از زنان و دختران جوان آشنا و حتی در اقصا نقاط عالم این نوع جنایتها رخ داده و هنوز رخ میدهد. پدر فاطمه شاهیندال نفر اول این جنایات نیست و نفر آخر نخواهد بود. زیرا تا زمانی که فرهنگ مرد سالار و ضد برابری انسان وجود دارد این نوع تیر اندازی ها بردوام خواهد ماند. اگر به شجره این نوع حرکات و اخلاق مردسالار برگردیم این بازمانده از دوران بربریت بشر است و به یمن مذهب، ناسیونالیسم و نابرابری انسان در جامعه به بقای خود ادامه خواهد داد.
من این بحث را سالهاست در مقاطع مختلف و در نوعهای مختلف بار بارها و بارها تکرار کرده ام چه بصورت برنامه رادیویی، چه بصورت اکسیون و سخنرانی در میدان شهرهای مختلف در سالهای قبل، یا بصورت گذاشتن سخنرانی، بحث و جدل در پانل های مختلف تلویزیونی در موارددیگربر این تاکید کرده ام که مسله قتل ناموسی در این است که این تنها زنان نیستند که بعلت مظنون شدن مردانشان به آنها تجاوز میشود و کشته میشوند . این نیست که بعلت اطاعت نکردن زنان از شوهرانشان کشته میشوند یا اینکه مردان همجنسگرا بلکه پدر فرزند خودرا، برادر خواهر و برادر خودرا و بترتیب عمو، دایی و مردان طایفه تصمصیم میگیرند که خاطیان از مقرارت فرهنگ مرد سالار را بقتل برسانند تا بدینوسیله شرف و ناموس خانواده و طایفه را حفظ کنند.
در دفعات مختلف و از کانالهای مختلف تمام انسانهای آزادیخواه و برابری طلب در بیست سال اخیر و حتی قبل از آن خود فاتمه شاهیندال بر مسله فرهنگ و اخلاق مرد سالار انگشت گذاشتند و فادیمه در نوامبر 1999 درپارلمان سوِئد در این مورد برای تعدادی از نمایندگان پارلمان حرف زده. قتل ناموسی در تمام طول 4000 ساله حیاتش بخشی است از قوانین ننوشته حاکمیت جامعه مرد سالار که مذهب و ناسیونالیسم در هر دوره از تاریخ بشر آنرا پاسداری کرده اند و آنرا بوسیله مردان و حتی بخشی از زنان بازتولید میکنند. در قتل ناموسی این مردان طایفه هستند که میگویند شرف و ناموس یعنی چی! شرف و ناموس هم یعنی کنترل بر روابط جنسی زنان در خانواده، طایفه ودر جامعه. البته نه تنها زنان بلکه مردان همجنسگرا و زنان همجنس گرا هم در این دایره شوم قرار میگیرند. در فرهنگ مرد سالار فرد هیچ حقوقی ندارد. فرد در تقسیم و سلسله مراتب گروه و طایفه خود جامیگیرد و بستگی دارد که در چه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه طایفه ای کجا قرار گرفته است. بهمین خاطر دختر یا پسر، مرد یا زن در این سیستم جایگاه خودرا تحت مقررات طایفه بدست خواهند آورد. گروه مرد سالار است تصمیم میگیرد ، حقوق فرد هیچگونه جایی برای ابراز وجود ندارد . در این بازی مردان حرف آخر را دارند و زنان از هیچگونه حقوقی برخوردار نیستند. در بهترین حالت مشاور و منشی جلسات دفاع از شرف و ناموس هستند. تازه آنهم بستگی به سلسله مراتب و وضعیت خانواده درهیرارشی طایفه قرار دارد.
بنا براین قتل ناموسی مثل هر قتل معمولی نیست. در رژیم اسلامی در حاکمیت فاسد ناسیونالیسم کرد در کردستان، ترکیه و بقیه کشورهااین قانون ضد بشر مردسالار حرف آخر را میزند.
برای اجرای قتل ناموسی خانواده رسما جلسه میگیرد. مقتول حتی در جلسه ای که حکم مرگش صادر میشود گاها شرکت میکند. مردان طایفه تصمیم میگیرند که دختر و یا زنی که قانون ناموس خانواده را رعایت نکرده، پسر یا دختری که همجنسگرا هستند باید بقتل برساند. در این جلسه به هرکس وظیفه ای سپرده میشود. کسی که حکم قتل را اجرا میکند مورد تشویق و نشان لیاقت مردانه میگیرد و قهرمان طایفه میشود. وقتی قتل انجام شد هیچکس برای مقتول عزا نمیگیرد. چرا عزا؟ ما امر مقدس دفاع از ناموسمان را اجرا کردیم. پدری که دخترش را بقتل میرساند، برادری که خواهرش را میکشد، پدری که پسر همجنسگرایش را بقتل میرساند و یا وادار به خودکشی اش میکنند. خلاصه مردی که قتل را اجرا میکند بعنوان قهرمان معرفی میگردد. در ست شخص قاتل مورد عزت و احترام خانواده و طایفه قرار میگیرد.
بعضی ها فکر میکنند، کسانی که قتل ناموسی مرتکب میشوند، از حقوق بشر خبر ندارند و یا قانون برابری زن و مرد را یاد نگرفته اند، اطلاعشان ناچیز است. بنظرم خیلی ساده لوحانه است. قتل ناموسی از یک سیستم فکری نشات میگیرد. یک نوع طرز تفکر و روش حاکمیت و طرز زندگی است. به نوینسندگان قوانین در جامعه نگاه کنید. همه پرفسور و دانشمند هستند. اما با طرز تفکر خود آنرا ترجمه میکند. بنابراین عقیده مذهبی، ناسیونالیستی به اوحکم میکند و ایشان مجری عقاید غیر انسانی اسلامی& ناسیونالیستی است. وقتی کسی معتقد به یک تفکر است، صحبت از اطلاعات و دانش مسخره بنظر میرسد.
از زمانی که حکومت مذهبی در ایران و این اواخر سر کار آمدن حکومت طالبان و نیز و جود حکومتهای مذهبی در خاورمیانه و بقیه جهان نشان از این دارد که حاکمیت سرمایه داری، آپارتاید جنسی رسمیت بخشیده و قانونا در جامعه اجرا میشود. سنگسار زنان، شلاق زدن زنان و دخترانی که حجاب رعایت نمیکنند. مذهب را با ناسیو نالیسم متحد کرده اند و می بینیم در کل دنیا ناسیونالیسم و مذهب ، علیه حرمت انسان متحد شده اند. حجاب تنها مسئله زنان نیست بلکه اسلام و ناسیو نالیسم با مطرح کردن حجاب و اجباری کردنش مردان را هم مثل حیوان قلم داد میکنند. چون میگویند اگر زن موی سرش پیدا باشد باعث تحریک جنسی مرد میشود. مسئولین رژیم اسلامی یا مسولین حکومتهای کردستان بیسواد نیستند بلکه مجری احکام غیر انسانی الهی ووطن پرستی هستند که بهش اعتقاد دارند. در همین رابطه است که افکار قرون وسطی به حیات خود ادمه میدهد و بربریت بشر جایگاه قانون مدرن را میگیرد. فرهنگ عقب افتاده میدان دار است. قتل ناموسی و ناموس پرستی جزو این فرهنگ ضد بشری است.