پاپ: خشونت خانگی علیه زنان عملی تقریبا شیطانی است

شفقنا
رهبر کاتولیک های جهان گفت که مردانی که مرتکب خشونت علیه زنان می شوند، «عملی تقریبا شیطانی» انجام می دهند.

به گزارش اسپوتنیک، پاپ فرانسیس این اظهارنظر را در طی برنامه یکشنبه شب در شبکه (تی جی ۵) ایتالیا که در آن با سه زن و مرد با گذشته ای سخت گفتگو می کرد بیان داشت.

وی در پاسخ به زنی به نام جیوانا که از قربانیان خشونت خانگی بود گفت:« شمار زنانی که در خانه هایشان، حتی قبل از ازدواج، مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار می گیرند بسیار افزایش یافته است.

به گزارش رویترز، جیوانا گفت که پس از فرار از خانه ای که خشونت در آن حاکم بود، از چهار فرزندش مراقبت می کند.

در طی این دیدار، پاپ همچنین به صحبتهای زن آواره ای که از زندگی اش در خیابان ها حرف می زد و مردی که تلاش می کرد پس از ۲۵ سال حبس در زندان دوباره زندگی اش را آغاز کند گوش داد.