تظاهرات در عراق به‌مناسبت ۸مارس روز جهانی زن

مجاهدین
کمیته برگزارکننده انقلاب اکتبر عراق با صدور بیانیه‌ای به‌مناسبت ۸مارس، روز جهانی زن با تقدیر از نقش زنان قیام‌کننده عراقی به‌عنوان پایه اصلی انقلاب، به برگزاری تظاهراتی به همین مناسبت در روز یکشنبه فراخوان داد و این روز را روز زن انقلابی عراقی نامگذاری کرد.

در این تظاهرات گسترده استانهای بابل، بصره، ذی‌قار و بغداد شرکت کردند.