صداوسیما: مهمانان زن حق ندارند پای خود را روی هم بگذارند

پیام اقتصاد
یکی از برنامه سازان تلویزیون گفت: مهمانان زن برنامه‌های تلویزیونی نباید مقابل مجری پاهای خود را روی هم بگذارند، زیرا ممکن است تحریک کننده باشد.

یکی از برنامه‌سازان تلویزیون که نمی‌خواست نامش فاش شود، در مورد مهمانان برنامه‌های تلویزیونی گفت: ناظران تلویزیون در مورد مهمانان برنامه ها علی الخصوص مهمانان زن بسیار سختگیر هستند. مثلاً منهای آرایش و لباس حتی طرز نشستن آنان در برنامه ها نیز زیر ذره‌بین است؛ آنان نباید مقابل مجری پاهای خود را روی هم بگذارند زیرا ممکن است تحریک کننده باشد.

اخیراً در یکی از قسمت های همرفیق که با اجرای شهاب حسینی برگزار می شود او خطاب به مهمان خود که یک هنرمند زن بود گفت می تواند آسوده پاهای خود را روی هم بگذارد زیرا اینجا تلویزیون نیست.