ماکرون تشکیل دولت وحدت ملی را بعید می‌داند

ایسنا
امانوئل ماکرون تشکیل دولت وحدت ملی را در پی شکست در انتخابات پارلمانی که طی آن اکثریت مطلق در پارلمان را از دست داد، بعید دانست.

به گزارش فرانس ۲۴، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه چهارشنبه شب در سخنرانی اعلام کرد که مخالف تشکیل دولت وحدت ملی بعد از شکست ائتلافش در به دست آوردن اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی است.

ماکرون تصریح کرد که اپوزیسیون اعلام کرده که آماده همکاری با دولت وی درخصوص "مسائل اصلی" همچون هزینه زندگی، مشاغل، انرژی، آب و هوا و بهداشت است.

وی در عین حال خواهان تشکیل اکثریت در پارلمان برای اجتناب از رکود سیاسی شد.

ماکرون گفت: نمی‌تواند دودستگی‌ها را نادیده بگیرد، دودستگی‌های عمیقی که کشور ما را فراگرفته و در تشکیل پارلمان جدید نمود پیدا کرد.