تمدید اعتصاب سراسری قضات تونس در اعتراض به رئیس جمهور

ایسنا
منابع خبری از تمدید اعتصاب قضات تونس برای سومین هفته در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری این کشور مبنی بر اخراج ده‌ها قاضی خبر دادند.

نوشته روزنامه القدس العربی، قضات که از دو هفته گذشته در اعتراض به تصمیم قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور مبنی بر برکناری ۵۷ قاضی، دست به اعتصاب گسترده زدنده بودند، برای سومین هفته متوالی اعتصاب خود را تمدید کردند.

تصمیم برگزاری اعتصاب با وجود تصمیم ریاست جمهوری تونس مبنی بر ممنوعیت برگزاری اعتصاب توسط قضات گرفته شده است.

انس الحمایدی، رئیس انجمن قضات تونس در این باره گفت: هدف از این اقدام تسلط بر قضات تونس و استفاده از آنها علیه مخالفان سعید است.

چهارشنبه ۱۱ خرداد قیس سعید، رئیس جمهوری تونس طی حکمی ۵۷ قاضی را برکنار کرد. برکناری این قضات در پی نسبت دادن اتهاماتی مبنی بر "تغییر روند پرونده‌ها" و "اختلال در تحقیقات" در پرونده‌های مربوط به تروریسم و فساد مالی و اخلاقی صورت گرفت.

اعتصاب قضات تونس یکشنبه ۱۵ خرداد در سراسر دادگاه‌ها و نهادهای قضایی این کشور آغاز شده بود.

تونس همچنین از پنجشنبه، شاهد اعتصابی گسترده در بخش دولتی است که از سوی اتحادیه سراسری مشاغل، بزرگ‌ترین سندیکای شغلی این کشور با درخواست شرایط بهتر برای کارمندان فراخوان داده است.