سازمان بهداشت جهانی در مورد خیز شیوع ویروس کرونا در ماه رمضان هشدار داد

رادیو فردا


سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه ۱۲ فروردین در مورد خیز شیوع ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه در طول ماه رمضان هشدار داد.

احمد المَنزاری، مدیر منطقه‌ مدیترانه شرقی در سازمان بهداشت جهانی، هشدار داد ۱۴ کشوری که در این منطقه واقع شده‌اند، از جمله ایران و اردن، در حال حاضر هم با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان این ویروس روبرو هستند.

این مدیر ارشد سازمان بهداشت جهانی در یک نشست خبری گفت: وضعیت بهتر نشده و سمت و سویی که بسیاری از کشورها دارند بسیار نگران‌کننده است.

برخی مناطق خاورمیانه مانند مصر و منطقه دوبی در امارات اعلام کرده‌اند که مهمانی‌های خیریه در ماه رمضان ممنوع خواهد بود. در اردن هم عبادت‌های شبانه در مساجد در ماه رمضان به دلیل مقررات منع عبور و مرور برقرار نخواهد شد.