کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در یازدهمین روز اعتراضات خیابانی، با ایستادگی متحدانه در مقابل تهاجم نیروهای گارد ویژه، آنان را وادار به عقب نشینی کردند

شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ - ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در پانزدهمین روز اعتصاب برای یازدهمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل استانداری و راهپیمائی در سطح شهر اهواز زدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،کارگران گروه ملی صنعتی فولاد از ساعات اولیه صبح امروز با سر دادن شعارهای "نصر من الله و فتح قریب مرگ براین دولت مردم فریب" و " دولت ، مافیا پیوندتان مبارک" دست به تجمع در مقابل استانداری خوزستان زدند و سپس با حرکت به سمت پل نادری با شعار "ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم" راهپیمایی خود را به سمت مرکز شهر آغاز کردند اما در ورودی پل با مأموران یگان ویژه و عملیات نیروی انتظامی که به ادوات سرکوب مجهز بودند مواجه شدند.

این نیروها با تشکیل صف و قدرت نمائی در ورودی پل، قصد جلوگیری از حرکت کارگران معترض فولاد به مرکز شهر را داشتند اما آنان بدون توجه به این نیروها، بطور متحدانه ای به حرکت خود به سمت پل ادامه دادند و صف اول کارگران با برخورد وحشیانه این نیروها که با باتوم آنان را بشدت مورد ضرب و شتم قرار میدادند مواجه شدند.

بنا بر این گزارش، به رغم حملات پی در پی این نیروها برای وادار کردن کارگران به عقب نشینی، آنان با سر دادن شعار "می ایستیم می میریم حقمون رو میگیرم" و "هیهات من الذله" به پیشروی خود بر روی پل ادامه دادند و خیل عظیم نیروهای سرکوب را از روی پل به عقب راندند و با عبور از آن به ابتدای خیابان نادری رسیدند اما بار دیگر با صف های جدیدی از نیروهای گارد ویژه و مأموران انتظامی روبرو شدند که در چندین ردیف، ورودی خیابان نادری را مسدود کرده بودند.

بر اساس این گزارش، کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد برای جلوگیری از برخورد مجدد با نیروهای یگان ویژه در حالی که شعار میدادند "کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد" و "همشهری باغیرت حمایت حمایت"، مسیر خود را به طرف خیابان ٢۴متری تغییر دادند و با شعار همشهری "بگوش باش ما کارگریم نه اوباش" راهپیمایی خود را به سمت میدان شهدای اهواز کشاندند و سپس با عبور از پل هلالی، مسیر بازگشت به استانداری خوزستان را در پیش گرفتند و بار دیگر در مقابل آن دست به تجمع زدند.
در این تجمع کریم سیاحی یکی از کارگران معترض گروه ملی فولاد در سخنانی با خطاب به نیروهای انتظامی حاضر در محل گفت: لازم نیست از ما محافظت کنید ما خودمان محافظت میکنیم، آقایون نیروی انتظامی اگر زوری دارید برای مافیا بکش، برای کسانیکه این کارگران را به ذلت کشیدن. برو باتوم ات را برای اونا بگیر نه برای من که حقم رو میخوام.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران علیرغم تهاجم وحشیانه ای که امروز علیه آنان صورت گرفت در پایان تجمع خود در مقابل استانداری خوزستان با اقتدار و قاطعیت اعلام کردند تا پرداخت حقوقهای معوقه خود و بازگشت کارخانه به وضعیت عادی تولید به راهپیمائی ها و تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم آذر ماه 1397