طرح جدید افزايش استخدام زنان در نهادهای دولتی افغانستان

بی بی سی
اداره اصلاحات اداری افغانستان از اجرای طرح جدید افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولتی خبر داده است.

مسئولان این کمیسیون می‌گویند براساس این طرح جدید انتظار می‌رود که مشارکت زنان در ادارات حکومتی در سال روان میلادی دو درصد افزایش یافته و سهمیه زنان در دولت تا دو سال آینده به ۳۰ درصد برسد.

حضور زنان شاغل در ادارات دولتی افغانستان در حال حاضر به ۲۲ درصد می‌رسد.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری درباره این طرح گفت: "رفتار تبعیض‌آمیز در استفاده از فرصت‌های شغلی، مخصوصاً در خصوص زنان، اصل مؤثریت، مالکیت فعالیت‌ها و انصاف را نقض می‌کند و بدین لحاظ، مکلفیت همگانی است تا محیط کاری و روش‌های اشتغال، به گونه‌یی عیار شوند که این معضل اساسی را در دستگاه خدمات ملکی /غیرنظامی شور از ببین ببریم."

افزایش مشارکت زنان در نهادهای حکومتی یکی از تعهدات حکومت افغانستان بوده است. ناامنی، نگرش منفی جامعه به اشتغال زنان در بیرون از خانه، مشکلات در روند استخدام و کمبود ظرفیت به عنوان چالش‌های عنوان شده که مانع مشارکت زنان در ادارات حکومتی و غیرحکومتی میشود.

این مشکل در کابل پایتخت و شماری از شهرهای بزرگ دیگر افغانستان کمتر و در بسیاری از ولایات بیشتر است به حدی که حتی ریاست‌های بخش زنان نهادهای حکومتی ولایات را مردان اداره می‌کنند.


تبعیض مثبت

اداره اصلاحات اداری گزارش داده که در نه ماه نخست سال جاری (۱۳۹۶) از مجموع ۴۳۵۹ نفر استخدام شده، ۱۶ درصد زنان هستند.

تبسم ولایت‌نیرو، یکی از کمشنران اداره اصلاحات اداری می‌گوید در پالیسی جدید درنظر گرفته شده که برای زنان در آزمون‌های رقابتی پنج نمره بیشتر به عنوان "تبعیض مثبت" داده شود.

او همچنین افزوده که در محلات کار باید کودکستان‌ها ساخته شده یا هزینه نگهداری از کودکان پرداخته شود و ساعات کاری برای مادران هم کاهش یابد.

در پالیسی افزایش مشارکت زنان در اداره‌های خدمات عامه گفته شده که در میان مصاحبه‌کننده‌های استخدام، حتما باید یک یا چند زن حضور داشته باشند.

حسینا رشید که از مدیران ارتباط عامه یکی از ادارات دولت افغانستان است، می‌گوید براساس رقابت آزاد برنده این سمت شد و برای پیدا کردن کار سرگردانی نکشید و حرف‌های این و آن را نشنیده است.

اما، فاضله میزرایی می‌گوید شش سال است بدنبال کار است و در چندین نهاد امتحان داده ولی رد شده است.


آزار و اذیت جنسی

آزار واذیت جنسی یک عامل باز دارنده دیگر زنان از کار در ادارات حکومتی و غیرحکومتی خوانده شده است.

رئیس کمیسیون اصلاحات اداری می‌گوید که نیمی از دیوارها یا دروازه‌های ادارات باید شیشه‌ای باشد و داخل دفاتر باید دیده شود و دوربین‌های برای ثبت رفتار کارکنان نصب شود.

آقای نادری همچنین می‌گوید که این اداره عملی شدن این پالیسی را در ادارات مختلف تعقیب می‌کند.

رولا غنی، بانوی نخست افغانستان که در طراحی این پالیسی نقش داشته است، می‌گوید در کنار این‌ها باید پالیسی منع آزار واذیت زنان بطور جدی در ادارات اجرایی و پیگیری شود.

اما یک نظر سنجی چند ماه پیش اداره احصاییه مرکزی نشان داد که در سطح تصمیم گیری مشارکت زنان تنها نزدیک به یازده درصد است.